Blærelammelse

Spørsmål

jeg har en alvorlig blære lammelse ,jeg skal videre til nevrolog hva kan det komme av?

Sykdommer: leddgikt

Kvinne, 38 år

Svar

Hei!

Jeg vet for lite om deg til å kunne si noe om hva årsaken til dette er.

Blæren styres av nerver fra ryggmargen og nervebaner fra hjernen, og hvis det på et eller annet punkt er et brudd i nervebanene eller nerver som ikke virker som de skal, kan det gå ut over blærens funksjon.

Et prolaps i ryggen kan for eksempel klemme på nervene som styrer blæren og gi deg symptomer. Det finnes imidlertid mange nevrologiske plager som kan gi blærelammelse og nevrologen er rette instans for å avdekke årsaken til plagene dine.

Lykke til!