Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Behandles for borreliose

Spørsmål

Har siste to årene slitt med nedsatt almennform og symptomer fra nervesystemet. Tretthet, problemer med stemmen og smerter i ansiktet og nakken.

Påvist nedsatt kraft og fasikulasjoner i ene siden av tungen.

Utredet hos nevrologer ved ahus uten å finne noen forklaring på symptomene.(Nevrologisk undersøkelser, blod, spinal og mr.)

Tok blodprøve for borrelia ved bm lab som slo ut på borrelia elispot og lett forhøyede monocytter. Elisa og west blot antistoff negativt.

Var til time ved Balderklinikken for å følge opp prøvesvar. Tok blodprøver utvidet sereologi som jeg ikke har fått svar på enda. Oppfølging om to uker.
Vurderer antibiotikabehandling. Doxylin. Forstår også at det kan bli gitt intravenøs behandling.

Har noen tankekors og lurer på om det er mulig å si noe om følgende:


1. Elispot. Er disse testene pålitlige eller er de omdiskuterte?
2. Har man noe særlig å tape på å forsøke doxylinbehandling? Ressistens, sollys, osv? (Jeg tar svært sjeldent antibiotika)
3. Monocytter er vanlig ved virusinfeksjon?
4. Er disse prøvene jeg har tatt/ borrelia misstanke noe jeg bør få oppfølging på hos fastlege istede for å gå til private klinikker?

Føler ellers at formen er stabil, og at det har vært noe bedring siste halvåret, men sliter fortsatt med symptomer og uttalt tretthet.

Mann, 28 år

Svar

Hei, takk for ditt spørsmål.

Sensitiviteten ved metoder til påvisning av smittestoffet er mest sannsynlig for lav for den daglige praksisen. Dette er et tankekors, dessverre.

1) Enkelte laboratorier tilbyr andre metoder for å påvise borrelia-spesifikk aktivering av spesielle hvite blodlegemer (T-Lymphocytter), som
f.eks. ELISPOT-test. Fordelen med denne metoden vil være at testresulatet forligger allerede etter 2 dager. Laboratoriene har ennå ikke har gitt opplysninger om spesifitet og sensitivitet (altså gyldighet av slike tester), derfor forblir testene omdiskuterte.

LES OPPDATERT INFORMASJON OM ANBEFALT TESTING AV BORRELIOSE (2020)

2) En ordinær to til tre ukers kur vil nok ikke skape resistens, men ved omfattende medisinering over flere måneder vil dette kunne forekomme.

3) Økt antall monocytter kan sees ved langvarige infeksjoner, ikke bare virusinfeksjoner, f.eks. betennelse på hjerteklaff og tuberkulose, dessuten ved Crohns sykdom, sarkoidose, Hodgkins sykdom, leukemier og andre kreftsykdommer.

4) Jeg mener at du bør følges av fastlegen, ev. i samråd med en nevrolog. Vi mangler fortsatt sikre data for å si noe konkret om den omfattende og kostbare behandlingen private klinikker driver med.

Dagens retningslinjer: Borrelia-bakterien er følsom for en rekke typer antibiotika. Vanligvis gis vanlig penicillin i tablettform. Dersom man får behandling under det første stadium, vil sykdommen stanse opp og være helbredet. Ved forandringer i nervesystemet eller i hjertet benyttes andre typer antibiotika. Dette krever sykehusinnleggelse og behandling med antibiotika direkte i blodet.

I en ny studie har norske forskere undersøkt om doksysyklin tabletter er like effektiv behandling som intravenøs ceftriakson ved nevroborreliose.

Studien omfattet 102 pasienter med nevroborreliose fra ni sykehus i Sør-Norge. De ble delt i grupper i perioden 2004 - 2007 til å få enten 200 mg doksysyklin peroralt eller 2 g ceftriakson i blodet en gang daglig i 14 dager. Standard intervju og klinisk nevrologisk undersøkelse ga en sammensatt klinisk skår (spredning 0 - 64, 0 er best). Pasientene ble skåret klinisk, og ryggmargsvæsken ble undersøkt ved behandlingsstart, etter 13 dager og etter fire måneder. Primærendepunktet var reduksjon i klinisk skår fire måneder etter behandlingsstart korrigert for klinisk presentasjon og klinisk skår ved behandlingsstart.

Det var ingen signifikant forskjell i primærendepunktet mellom de to gruppene. Reduksjon i klinisk skår var 4,5 poeng i doksysyklingruppen og 4,4 poeng i ceftriaksongruppen.

Endepunktene var andel pasienter med null i klinisk skår etter fire måneder, minking av infeksjonsceller i ryggmargsvæsken etter 13 dager og fire måneder og klinisk bedring etter 13 dager. Heller ikke for disse parametrene var det signifikante forskjeller i de to gruppene. Heller ikke forekomsten av bivirkninger som sannsynligvis var knyttet til terapi, var signifikant ulik: 21 pasienter i doksysyklingruppen og 26 pasienter i ceftriaksongruppen.

Slike signifikante data mangler vi for den omfattende antibiotikabehandling som gis på de private klinikkene.

Lykke til!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-