Arvelig hjerneblødning

Spørsmål

Det gjelder hjerneblødning som min søster (60 år) uten forvarsel fikk for 1 uke siden. Mannen hennes fant henne på kjøkkenet om morgenen og hun hadde ligget der hele natten. Blødningen var middels stor og hun ble operert samme dag. Mitt spørsmål er om jeg bør undersøkes med tanke på ev. arvelighet. Ingen i vår familie har hatt hjerteproblemer og selv er jeg sund og frisk, men likevel??
Hilsen "Noe engstelig"

Kvinne, 58 år

Svar

Hei!

Den vanligste årsaken til hjerneblødning er at en utposning på en blodåre, en såkalt aneurysme, sprekker og gir hjerneblødning. Andre årsaker kan være slag mot hodet, et hjerneinfarkt (blodpropp) som begynner å blø i tillegg.

Det er mulig å lete etter utposninger på slektningene til pasienter som har fått slik hjerneblødning, men en slik undersøkelse reiser mange vanskelige spørsmål. Undersøkelsen gjøres gjerne ved en CT- eller MR-undersøkelse.

Hvis du får kontrast for å lete etter en slik utposning (feks på en CT-undersøkelse), representerer dette en liten risiko for bivirkninger samt at du blir utsatt for stråling. En MR-undersøkelse gir ikke stråling, men spørsmålet er om det offentlige skal prioritere slike undersøkelser og om det er riktig å bruke tid på dette når vi vet at det er ventetid på MR de fleste steder i landet.

Det viktigste spørsmålet er imidlertid; Hva skal du gjøre hvis du finner ut at du har en slik disponerende tilstand? Det er svært sjeldent aktuelt å operere en slik utposning eller tette den igjen, fordi disse prosedyrene i seg selv medfører en viss risiko for å lage en hjerneblødning i seg selv.
Det du da oppnår er å få vite om en potensiell lidelse, men som ikke sikkert vil gi deg problemer. Vanligvis vil dette gi en unødvendig redusert livskvalitet.

Hvis du ikke har noen sykdommer ellers og forsøker å leve et sunt liv med riktig kosthold, mosjon, redusere stress og ta vare på din psykiske helse, så vil det ha mye større verdi enn å lete etter mulige fremtidige lidelser.

Det er ingen av oss som har noen garanti for hva som skal skje i fremtiden, og sykdommer og død er dessverre en naturlig del av livet som vi som regel ikke kan gardere oss mot.
Noen lidelser kan man påvise tidlig en disposisjon for og så effektivt forebygge eller behandle, men kan man ikke det er det ikke fornuftig å lete etter sykdom.