Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Nevrologiske ettervirkninger av Covid-19  - problemer med hjernen

Spørsmål

Jeg ble smittet med korona for 5 måneder siden, og sliter fortsatt med ettervirkningene. Jeg har ikke hatt veldig mye problemer med lungene, men fikk pericarditt og gastritt. Det største problemet har vært hjernen, og jeg lurer på om jeg også har betennelse i hjernen. Jeg er fremdeles 100% sykemeldt pga problemene med hjernen og nervesystemet, så derfor leter jeg etter behandling som kan hjelpe. Problemene med hjernen er at jeg er glemsk, susete, svimmel, ustø, forvirret, er overfølsom for lyd og bevegelse, og har hodepine. På det verste kjentes det ut som hjernen var for stor for hodeskallen, jeg hallusinerte og hadde problemer med å holde meg ved bevissthet. Jeg var på sykehuset i ei uke, og de tok spinalvæske-prøve. Jeg prøver å tolke resultatene, og trenger hjelp. Glukose-blodprøve viste 8,6 og SP-glukose var 3,5. I følge helse-mr.no er Referanseområde: Kvotient Sp-glukose /S-glukose: >0.5 (ca. 2.2-3.9 mmol/L). Vil dette si at mine verdier på 3,5/8,6=0,4 betyr at jeg egentlig er utenom referanseområdet? Det står at årsaken kan være "anaerob stoffskifte i hjernen". Jeg prøver å finne ut hva det betyr. Er det riktig at det danner laktat i hjernen pga mangel på oksygen? Jeg har sett forskning som sier at de som har ME har laktat i hjernen. Det eneste som betyr noe for meg nå er å ikke få ME, og jeg håper det ikke er for sent. Hva synes du jeg skal gjøre? Er det verdt å oppsøke lege for å finne ut av dette, eller er jeg på jordet? Eventuelt er jeg inne på noe, men det er ingenting å gjøre med det? Jeg griper etter halmstrå ved å prøve å løse både ME-gåten og langtids-covid fra sofaen, men jeg har vært sykemeldt i 4 måneder og er lei og vil ha livet mitt tilbake.

Kvinne 36
Svar

Hei,


SARS-CoV-2 er som du vet et nytt virus og ny kunnskap kommer regelmessig. Du skriver "lurer på om jeg også har betennelse i hjernen", men det er ikke mulig hvis infeksjonen var for 5 måneder siden, men det er teoretisk mulig at du sliter fortsatt med ettervirkningene på bakgrunn av de angitte symptomene. Lave sukkerverdier i hjernen ses typisk ved bakterielle infeksjoner. Begrepet anaerob infeksjon brukes om bakterielle infeksjoner der bakterier ikke kan vokse i et oksygenmiljø. Siden laktat er et produkt i en slik energifrigjøring så ses også laktatstigning ved slike bakterielle infeksjoner i hjernen. Jeg kjenner ikke sammenheng mellom ME og SARS-CoV-2 per dags dato og ville ikke bekymret meg for dette. Jeg tror ikke vi kan gjøre noe med dine funderinger nå. Ville nok søkt deg til rehabilitering, f. eks. på Kysthospitalet (CATS via video) slik at du blir bedre. Lykke til! 

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-