Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics, som er ufrivillige bevegelser (motoriske tics), eller ufrivillige lyder (vokale tics), med en varighet på over ett år.

SYMPTOMER PÅ TOURETTES:  Blunking, kasting på hodet, rynking med nesen er eksempler på enkle motoriske tics.  Foto: Shutterstock
SYMPTOMER PÅ TOURETTES: Blunking, kasting på hodet, rynking med nesen er eksempler på enkle motoriske tics. Foto: Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics, som er ufrivillige bevegelser (motoriske tics), eller ufrivillige lyder (vokale tics), med en varighet på over ett år. Tics er i seg selv vanlige hos barn, men ved Tourettes syndrom er tilstanden mer langvarig - tics vil kunne avta eller øke i løpet av perioder, nye tics tilkommer og gamle gjenvinnes. Mange forbinder tilstanden kun med koprolali, gjentagelse av ufine ord, men dette gjelder bare noen av de med Tourettes syndrom. (1) (2)

LES OGSÅ: Aspergers syndrom

Hva er Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom er definisjonsmessig en utviklingsforstyrrelse og starter i barndommen før fylte 18 år. Sykdommen er ikke en rent psykisk forstyrrelse som man trodde tidligere. I dag ser man at tilstanden henger sammen med biologiske og genetiske endringer som også kan være fysisk synlige i hjernen - nerveceller i hjernen kommuniserer litt anderledes hos de med Tourettes syndrom, slik at sykdommen må anses som nevrologisk i natur.

Man ser ofte en stor sammenheng mellom Tourettes syndrom og med andre sykdommer, da over halvparten av de med Tourettes syndrom har en annen samtidig psykiatrisk eller utviklingsmessig sykdom, ofte ADHD(særlig hos gutter), og obsessiv-kompulsiv-lidelse (tvangslidelse, særlig hos jenter).

Andre slike sammenhengende (komorbide) tilstander kan være:

Kun 10% av de med Tourettes syndrom har ingen tilleggsvansker. (1)(2)

VIS FORSTÅELSE FOR TOURETTES SYNDROM: Det er viktig at den rammede ikke opplever mas, skjenn eller negativitet som følge av sin tilstand, noe som også kan være med på å forverre den. Foto: Shutterstock
VIS FORSTÅELSE FOR TOURETTES SYNDROM: Det er viktig at den rammede ikke opplever mas, skjenn eller negativitet som følge av sin tilstand, noe som også kan være med på å forverre den. Foto: Shutterstock Vis mer

Hvor mange har Tourettes?

Prevalensen av Tourettes syndrom er under 1%, men med 4 ganger så mange gutter som jenter. Forbigående tics er derimot ansett som normalt og sees hos opptil 25% av barn. (1) (2)

LES OGSÅ: ADHD: Symptomer, diagnose og behandling

Er Tourettes arvelig?

Arvelige faktorer har en betydning og tilbøyeligheten til å utvikle tics er arvelig, men den eksakte arvegangen og de genetiske forandringene som nedarves er ikke enda fullstendig kartlagt. (1)

LES OGSÅ:
image: Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn

Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn

Hva er symptomer ved Tourettes syndrom?

Tics av ulike typer er hovedsymptomet ved Tourettes syndrom. Disse er ufrivillige eller semi-ufrivillige, er enten motoriske eller vokale, og deles videre inn i enkle og komplekse tics.

Tics er plutselige, gjentatte og tilsynelatende meningsløse handlinger som vanligvis er av kort varighet på under 1 sekund. Tics vil ofte forbedres under konsentrasjon eller distraksjon, men kan forverres ved stress, opphisselse eller utmattelse.

Alvorlighetsgraden av tics kan variere i ulike miljøer, og mange barn opplever å bli bedre når de kommer hjem fra skolen. Hvis man undertrykker tics over lengre tid, kan man oppleve en indre «spenning» som til slutt kan gi et utbrudd av mange eller kraftigere tics.

Slik stilles en ADHD diagnose hos barn

Noen eksempler på ulike typer tics:

  • Motoriske tics, som kan inkludere blunking, hodebevegelser, rynking med nesen. De simple ticsene vil ofte kunne maskeres med viljestyrte bevegelser og kan på den måten holdes skjult. Mer komplekse tics kan innebære koordinerte bevegelser som ofte oppstår i situasjoner der de er upassende, og kan inkludere ting som hopping, løping, spytting, berøring av seg selv eller andre, sosialt upassende bevegelser og imitasjon av andre.
  • Vokale tics er meningsløse utsagn eller lyder, og kan inkludere hosting, snufsing, grynting, snufsing. De simple ticsene er typisk ofte relativt enkle å undertrykke. De mer komplekse ticsene kan inkludere ting som fullstendige ord og fraser, og kan innebære gjentakelse av spesielle utsagn, eller ufine ord, kjent som koprolali.

(1) (2)

LES MER: Tics eller tourettes?

Kan det være noe annet?

Tourettes syndrom kan ligne på andre tilstander som innebærer ufrivillige bevegelser, som:

  • Forbigående tics: Som nevnt kan opptil 25% av barn ha forbigående tics.
  • Korea: Ufrivillige bevegelser som flytter seg fra kroppsdel til kroppsdel i et tilfeldig og uforutsigbart mønster, som blant annet kan sees ved den arvelige Huntingtons sykdom.
  • Dystoni: Tilstand med ufrivillige, typisk vridende og vedvarende repeterte muskelkontraksjoner.
  • Andre tilstander inkluderer nevroakantocytose, rusmidler og medikamenter, hjerneskader, med flere.

Tourettes syndrom er som beskrevet også hyppig assosiert med psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser, som i noen tilfeller kan være mer dominerende og plagsomme enn Tourettes syndrom. (1)

LEGEN SVARER: Er dette tics?

Hvordan stilles diagnosen?

For at diagnosen Tourettes syndrom kan stilles må det være tics til stede i minst 1 år, og dette før fylte 18 års alder.

Det skal også ha vært både motoriske og vokale tics i løpet av tilstandens forløp, ticsene skal ha endret seg over tid, og de skal være til stede nesten hver dag. Andre tilstander som kan gi symptomene må utelukkes, og dette gjøres blant annet med klinisk undersøkelse hos fastlegen. Noen ganger er det også nødvendig med en vurdering av barnepsykiater eller barnelege. (1) (2)

FLEST GUTTER: Det er tre ganger så mange gutter som jenter som har Tourettes syndrom. Over halvparten av de med Tourettes syndrom har en annen samtidig psykiatrisk eller utviklingsmessig sykdom,. Foto: Shutterstock
FLEST GUTTER: Det er tre ganger så mange gutter som jenter som har Tourettes syndrom. Over halvparten av de med Tourettes syndrom har en annen samtidig psykiatrisk eller utviklingsmessig sykdom,. Foto: Shutterstock Vis mer

Behandling ved Tourettes syndrom

Det finnes ingen god behandling for den bakenforliggende årsaken til tics, all behandling går derfor på symptomene. I noen tilfeller vil informasjon om tilstanden til barnet, familien, barnehage og skole være god nok behandling i seg selv da det kan bidra til å skape et mer aksepterende miljø.

Tilstanden er ikke farlig, og symptomene er ufrivillige - det er viktig at den rammede ikke opplever mas, skjenn eller negativitet som følge av sin tilstand, noe som også kan være med på å forverre den.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Mirza Jusufovic

NEVROLOGI

Få svar innen 3 dager for 299,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Tics-kontrollerende trening er en form for såkalt kognitiv atferdsterapi, som i en del tilfeller kan hjelpe. Dersom tilstanden vanskeliggjør en normal funksjon i hverdagen, kan man vurdere medikamentell behandling. Hvilke av de mulige medikamentene man velger, avhenger av hvilke symptomer som er fremtredend. Man må som regel prøve seg frem før man finner rett dose og medikament.

Dersom tilstanden vanskeliggjør en normal funksjon i hverdagen kan man vurdere medikamentell behandling. Hvilke av de mulige medikamentene man velger avhenger av hvilke symptomer som er fremtredende, og man må som regel prøve seg frem før man finner rett dose og medikament. Disse medikamentene har potensiale for å gi bivirkninger, som i noen tilfeller også må behandles. De assosierte / komorbide tilstandene ved Tourettes syndrom vil også kunne kreve egen behandling. (1) (2)

LES OGSÅ: Bipolar lidelse

Hvordan vil det gå? Hva er prognosen?

Tourettes syndrome begynner som regel i 5-6 årsalderen, men kan begynne så tidlig som i to års alder. Vokale tics kommer ofte senere enn motoriske tics. De fleste med Tourettes syndrom har mest uttalt sykdom i barnealderen, før symptomene som regel avtar etterhvert som de blir eldre. Den store majoriteten opplever bedring frem til 18 års alder. En betydelig andel av de med Tourettes syndrom blir til slutt helt symptomfrie. (1)

Kilder: