GLASGOW COMA SCALE (GCS): Viktig verktøy for helsepersonell for å vurdere bevissthetsnivå og hodeskader. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
GLASGOW COMA SCALE (GCS): Viktig verktøy for helsepersonell for å vurdere bevissthetsnivå og hodeskader. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Glasgow Coma Scale (GCS)

Glasgow Coma Scale (GCS) er et verktøy for helsepersonell for å vurdere bevissthetsnivå og alvorlighet ved hodeskader.

Glasgow Coma Scale er et scoringssystem for å vurdere bevissthetsnivå for pasienter. Det er vanligst å bruke dette ved nevrologiske sykdommer og ved hodetraumer. Det er leger og annet helsepersonell med opplæring i metoden som benytter Glasgow Coma Scale.

Glasgow Coma Scale er også kjent under navnet Glasgow Coma Score, og blir ofte forkortet GCS.

Glasgow Coma Scale vurderer pasientens bevegelsesfunksjon, verbal funksjon og øyeåpning.

ReaksjonPoeng
Øyeåpning

spontan

4

ved tilsnakk

3

ved smerter

2

ingen

1
Best verbalt svarorientert (tid, sted, person)5
forvirret4
enkelte (inadekvate) ord3
uforståelige lyder2
Ingen1
Best bevegelsesfunksjon

utfører målrettet bevegelse på kommando

6

beveger seg bort fra lokalisert smerter

5

trekker seg generelt unna smerter

4

fleksjon (bøyer)

3

ekstensjon (strekker)

2
ingen1


Den maksimal oppnåelig poeng-skåre i Glasgow Coma Scale er 15 poeng. Etter å ha regnet ut pasientens poeng-skåre brukes det Head-Injury-Severity-Scale (HISS) til å fastslå alvorlighetsgraden av hodeskaden:

GCS-poeng

bevissthetstap

andre symptomer

alvorlighetsgrad

15ingeningenminimal
14-15mindre enn 5 minutter

amnesi, redusert hukommelse eller redusert reaksjonsevne

lett
9-13mer enn 5 minutter

nevrologiske utfall

moderat
< 8 alvorlig

LES OGSÅ:

Kilder: legevakthåndboken.no, helsebiblioteket.no, tidsskriftet.no, «MLP Duale Reihe Neurologie», Karl F. Masuhr, Marianne Neumann, Hippokrates forlag, 4. Auflage, 1998