Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Svimmelhetsanfall etter hodeskade

Spørsmål

Status 1. februar - Tung i hodet, som et lokk - Sporadiske svimmelhetsanfall med ustøhet som varer i flere timer - Kvalmefornemmelser - Ikke vanlig hodepine - Appetitten er ok - Sover bra Hendelsesforløp - Et par små svimmelhetsanfall i begynnelsen av januar, noe jeg har hatt tidligere også. Bare et par sekunders varighet. - 10.januar: Fikk et kraftig slag på toppen av hodet. Tok telling, men ingen besvimelse. Litt svimmel de neste par dagene. - 11. og 12. januar: Trimturer og hardt arbeid uten problemer. - 13.januar: Kjørte til Gøteborg, 4 timer bak rattet. Møtte ”veggen på ettermiddagen. Voldsom svimmel, la meg på hotellrommet og sov til neste dag - 14.januar: Fullstendig groggy fremdeles. La meg på hotellet til 12. Følte meg fin igjen kl.14 og kjørte hjem med mange stopper og anfall. - Dagene deretter har jeg hatt anfall av svimmelhet men også flere timer bra. Klarte ikke å jobbe på PC og ble fullstendig kjørt ved besøk/konsentrasjon. For meg virket det som samme symptomer som ved tidligere hjernerystelse for 10 år siden. - 23. januar: Gikk til legen da tiden gikk uten de store bedringer. Opplevde da et skikkelig besvimelsesanfall hos legen. - 23. januar: Ble sendt til sykehuset for CT. De fant de ingenting. Ble viderebehandlet av medisinsk lege med blodprøver, lang EKG og hjerterytmen ble sjekket over natten. Ny blodprøve på morgenen for å sjekke hormoner. Erklært frisk. Fikk beskjed om å kontakte fastlegen hvis jeg ikke var symptomfri i løpet av en uke. Hva feiler det meg? Ønsker tips før jeg oppsøker min fastlege. Relevante sykdommer/medisiner: NB! Før fallet var jeg frisk som en fisk. Mann, 70 år

Svar

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Du har altså vært plaget med svimmelhetsanfall den siste tiden. Det er noe som du har hatt tidligere også, men forverret seg etter et kraftig slag mot hodet 10.januar. En episode med besvimelse/ nesten besvimelse hos legen, og følelse av tunghet i hodet. Det er tatt CT av hodet, EKG og blodprøver som ikke har vist noe galt. Hva kan plagene dine skyldes?

Jeg har dessverre ingen mulighet til å stille noen diagnose over internett, men kan komme med noen tanker rundt det som har skjedd, og prøve å gi deg noen råd videre.

Hjernerystelse er betegnelsen på det umiddelbare og forbigående bevissthetstapet som ofte er ledsaget av en kort periode med hukommelsestap (amnesi) som kan inntre etter et slag mot hodet. Betydningen av en "smell" mot hodet der du ser stjerner og føler deg litt ør de første sekundene, men uten at du besvimer, er usikker, men oppfattes som den mildeste form for hjernerystelse. Det anbefales at personer som har hatt hjernerystelse, ikke bør gjenoppta normale aktiviteter før de er kvitt hodepinen og svimmelheten. Men det finnes ingen forskning som forteller at tidligere aktivitet kan være skadelig.

Noen opplever etter å ha hatt en hjernerystelse hodepine, svimmelhet og konsentrasjonsvansker i dager og uker etter skaden (postconcussion syndrome). Det er uklart hvor hyppig dette er, men ulike studier tyder på at det ikke er uvanlig. Når slike plager har vedvart i noen uker, er sannsynligheten høy for at symptomene vil vedvare i måneder og vise seg vanskelig å behandle, selv om de etter hvert blir mindre fremtredende.

Ny trøtthet, lammelser, talevansker en tid etter en hjernerystelse gir grunn til bekymring. Det kan være tegn på en form for hjerneblødning fra og mellom hjernehinnene (subduralt hematom, epiduralt hematom). Slike signaler tilsier rask kontakt med lege og CT-undersøkelse av hjernen. I ditt tilfelle var det episoden med besvimelse (synkope) hos legen som gjorde at du ble henvist for videre undersøkelser. Hjerterytmeforstyrrelser, hjerteklaffefeil, hjerneslag/drypp, er noen mulige årsaker til synkope, som nok ble utelukket da du var innlagt.

Det at du føler vedvarende svimmelhetsanfall kan som sagt være en følgetilstand etter hjernerystelsen. De mest fremtredende plagene varierer en del fra person til person, men er vanligvis hodepine, svimmelhet, utmattethet, irritabilitet, angst, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer, økt glemsomhet og ømfindtlighet for støy. Symptomer og ubehag knyttet til postcommotiosyndromet er mest fremtredende de første 7-10 dagene for de aller fleste pasienter. Etter 1 måned er symptomene bedret og i mange tilfeller borte. De aller fleste er friske etter 3 måneder.

Når det er sagt så nevner du også at du har hatt episoder med svimmelhetsanfall også før slaget mot hodet, noe som i så fall taler mot postconcussion syndrome. Andre årsaker til svimmelhet kan være forstyrrelser i balanseorganet (Benign posisjonell vertigo, Labyrintitt), forstyrrelser i balansenerven(Vestibularsnevritt), Ménières sykdom, lav blodprosent, aldersbetinget svimmelhet (ørevoks, medikamentbivirkning, ortostatisk hypotensjon(blodtrykksfall når du reiser deg fort opp)), hjertesykdom eller en tilstand i nervesystemet. Det du kan høre med fastlegen din er hva som er utelukket av disse tilstandene. Høre hva legen din tror kan være årsaken til svimmelheten ut ifra symptomene dine, og prøvene som er tatt. Hvis de farlige tilstandene er utelukket, kan en eventuelt se om dette er noe som gradvis vil gå over av seg selv (postconcussion syndrome).

Håper svaret kan være til hjelp!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-