Parkinson, hjerneslag og medisiner.

Spørsmål

Hei !

Jeg stiller et spørsmål på vegne av min far. Min far har Parkinson og fikk dessuten et hjerneslag for ca. et halvt år siden. Det hører også med at han har asma og pustebesvær. Min far går på følgende medisiner : 2 stk medisiner for å forhindre utvikling av Parkinson og for å forhindre skjelving ( som ikke er sterk ennå ). Samt Marevan for å forhindre nytt hjerneslag.

Min far synes han selv har fått flere problemer etter at han begynte å ta Marevan. En venn av min far har hatt tilsvarende hjerneslag som min far dog ennå verre. Han får Albyl E av sin lege, mens min far får Marevan. Min fars lege insisterer på at dette er riktig medisin. Det er dog flere grunner til at min familie ikke har full tillitt til denne legen.

Min far hevder at han har fått kraftige pustebesvær etter at han begynte med Marevan. Jeg har følgende spørsmål :

Kan det være en sammenheng mellom fars medisineringssammensetning og hans nylige pustebesvær ?

Hvordan kan far best få kvalitetssikret at han er riktig medisinert hos de riktige instanser ( leger ) ? Gjerne privat som koster penger. Hvor går / reiser vi ?

Finnes det et enkelt svar på hvorfor en pasient som har fått hjerneslag får Albyl E , mens en annen får Marevan ?

Som du sikkert forstår ønsker min far å slutte med Marevan dersom dette kan være riktig. Kan min far slutte noen dager med Marevan for å se om pustebesværet blir bedre ?

Relevante sykdommer/medisiner: Parkinson, hjerneslag, Asma

Mann, 71 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Jeg skal forsøke å svare på spørsmålene dine i tur og orden:

Sammenheng mellom medisiner og pustebesvær: Marevan har blødninger som sin viktigste bivirkning (se mer om dette under). Marevan er en velprøvet og vanlig medisin, og det er såvidt jeg kjenner til ikke rapportert pustebesvær eller forverring av astma som bivirkning av denne medisinen. Du skriver ikke hvilke Parkinsonmedisiner han bruker. Det finnes svært mange medisiner som brukes mot Parkinsons sykdom. Jeg kan derfor ikke si sikkert om det kan være noen sammenheng her. En av de vanligste medisinene mot Parkinson, nemlig levodopa (som finnes i f. eks. Sinemet og Madopar) kan en sjelden gang gi pustebesvær, men dette er en sjelden bivirkning. En annen Parkinson-medisin, Cabaser, kan fra tid til annen gi lungeforandringer som kan gi tungpust. Enkelte andre slike medisiner kan også tenkes å gi slike plager. Dersom man bruker flere medisiner er det imidlertid ofte slik at antallet MULIGE bivirkninger blir svært stort fordi alle medisiner kan ha en rekke bivirkninger. Det viktigste blir derfor å undersøke din far med tanke på hans pustevansker, og ut fra undersøkelsen vurdere hvorvidt det kan foreligge en bivirkning eller hvorvidt det er andre, mer sannsynlige årsaker til hans økte pustebesvær. Først da kan det gi mening å forsøke å ta bort en og en medisin for å se om det bedrer tilstanden. Dette bør imidlertid alltid gjøres under veiledning av lege.

Riktige medisiner?: Dersom dere tviler alvorlig på om far får riktige medisiner burde det være en grei sak å få dette vurdert av en annen lege. Dersom hun er enig med fastlegen burde jo dette styrke deres tiltro til ham. Dersom den andre legen derimot er sterkt uenig i medisinvalget viser det at far er heldig som har så aktpågivende barn! De fleste legesentere er vant med at pasienter ønsker å skifte lege fra tid til annen, dette er som regel et normalt uttrykk for at ikke alle mennesker går like godt sammen, og kan ofte være en fordel for både pasient og lege. Dette synes jeg dere uproblematisk bør kunne be om på hans faste legekontor. Dersom dere ikke ønsker dette går det også an å oppsøke et privat legekontor for å få en "second opinion" uten å si fra til fastlegen, men en slik fremgangsmåte kan oppfattes som å "gå bak ryggen" på fastlegen.

Marevan vs. Albyl-E: Dette kan det sies mye om ! Jeg skal holde det enkelt og kort: Hjerneslag i form av blodpropp til hjernen (dvs. hjerneinfarkt) kan skyldes flere ting. Hos de fleste vil det være en kombinasjon av risikofaktorer som utløser slaget (arv, kosthold, røyking etc.) uten at noen enkelt årsak kan finnes. For de fleste av disse er Albyl-E den rette medisinen. Albyl virker på blodplatene og gjør disse mindre klebrige. Hos noen slagpasienter finner man en klar årsak til slaget i form av et sted utenfor hjernen som lager blodpropper. Oftest er dette i hjertet på grunn av flimmerhjerte (atrieflimmer), kunstige hjerteklaffer eller lignende. Disse pasientene har svært stor risiko for hjerneslag og Marevan vil da være den rette medisinen. Marevan virker på blodlevringsfaktorene i blodet. Pasienter uten klar risiko for blodproppsdannelse utenfor hjernen skal som regel ikke ha Marevan. Dette fordi det i store studier ikke er vist noen særlig god effekt av Marevan, og fordi Marevan er en av våre "farligste" medisiner med tanke på blødningsbivirkninger. Som du forstår er altså disse avgjørelsene relativt kompliserte og fordrer god kjennskap både til hjerneslagsbehandling generellt og til den enkelte pasient. Det som er rett for Herr A er derfor nesten aldri overførbart til Herr B uten videre.

Slutte med Marevan: Jeg forstår hans behov for å slutte med Marevan dersom mulig. Marevan er en litt "styrete" medisin å bruke fordi man må gå til blodprøvekontroller med jevne mellomrom og fordi det alltid er en viss fare for blødningsbivirkninger. MEN: Dersom undersøkelser hos kompetent personale har vist at han trenger Marevan som forebyggende medisin mot hjerneslag, vil det være enda farligere å slutte med den, fordi faren for nye blopdpropper til hjernen da kan bli svært stor. Dessuten er det sannsynligvis svært liten sjanse for at hans pustebesvær har med Marevan-bruk å gjøre. Jeg synes derfor klart at han ikke uten videre bør slutte med Marevan noen dager, det kan tvertimot være farlig dersom det er noe han bør ha. Sørg heller for å få en ny vurdering av om Marevan er den rette medisinen for ham.

Jeg håper dette var noe oppklarende for dere. Lykke til !

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 199,-