Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Migrene og prevensjon - råd og veiledning

Spørsmål

Hei! Jeg er en 27 år gammel kvinne som har vært plaget av migrene og spenningshodepine siden tenårene. Migrenen forverret seg fra 20-årene. Har nå 1-2 anfall i uken, og ubehandlet varer det ca. 3 døgn. Bruker 5 mg Zomig, 1-2 doser per anfall. I gjennomsnitt 2 doser i uken. Har to små gutter på 3 og 1 år, og under siste halvdel av svangerskapene forsvant migrenen for så å komme igjen 1 uke etter fødsel. Brukte Synfase en god del år i tenårene, men usikker på om den utløste migrenen. Litt usikker på om det er med eller uten aura. Tror det er uten. Blir litt lyssky før anfallet kommer, men bare det. Migreneanfallene blir verre rett før og under menstruasjon, og da virker ikke Zomigen noe særlig. Har akkurat prøvd Sarotex i 4 1/2 mnd. Ingen virkning, bare masse bivirkninger. Tidligere prøvd Selo-Zok uten virking. Ellers prøvd alt av alternativ behandling. Bare skuffelser. Har vært hos nevrolog for noen år siden. Vart ikke klokere av det. Har nå godtatt at mitt liv blir med migrene. Har du noen gode forslag til prevensjon? Hormonspiral har jeg hørt mye dårlig om. Tenker på p-piller, men er redd for at det er farlig pga. migrenen. Redd for hjerneslag... Uroer meg mer enn nok av migrenen, og lurer ofte på om hjernen/hodet/leveren tåler flere anfall/tbl.... Har lest om p-piller uten østrogen, men at dei ofte fører til uregelmessige blødninger og kviser (har endel kviser, og vil ikke ha mer). Har nå mensen ca. hver 4-5 uke. Ganske regelmessig. Håper du kan komme med noen gode råd og veiledning. Tusen hjertlig takk! Relevante sykdommer/medisiner: Zomig 5 mg ved anfall. Kvinne, 27 år

Svar

Kjære deg!

Du berører mange ting i ditt spørsmål, så svaret mitt blir litt omfattende.
Problemene du beskriver er ganske vanlige.

Mange kvinner kan ha en god periode i forbindelse med store deler av svangerskapet. Da er østrogen nivået stabilt og høyt. Imidlertid kommer ofte migreneanfallene tilbake helt i slutten av graviditeten eller like etter at fødsel.

Du sier du nå har godtatt at ditt liv blir med migrene. Det er riktig nok, for migrene er en kronisk anfallslidelse, men mye kan gjøres for å optimalisere behandlingen og derved få et bedre liv. I noen tilfeller ser vi også at migrenen rett og slett brenner ut av seg selv med årene.

Over halvparten av kvinner som har migrene, er verre rundt menstruasjonen enn ellers i syklus. Dette er sannsynligvis forårsaket av et raskt fall i Østrogen nivået akkurat da. Et likende fall skjer også rundt eggløsning (= 2 uker etter 1. dag i menstruasjonen), og en del opplever også migrene da.
Menstruasjonsrelatert migrene kan være mer hardnakket å behandle enn ellers i syklus.

Du sier du nå har godtatt at ditt liv blir med migrene. Det er riktig nok, for migrene er en kronisk anfallslidelse, men mye kan gjøres for å optimalisere behandlingen og derved få et bedre liv. I noen tilfeller ser vi også at migrenen rett og slett brenner ut av seg selv med årene.

Jeg pleier å råde kvinner til å føre en anfallskalender noen måneder for å kartlegge når i syklus anfallene kommer. Dersom migrenen opptrer omtrent på samme tid rundt menstruasjonen kan man forebygge at de oppstår ved å bruke NSAID ( Ibux, Naprosyn el. ) 2 ganger daglig i 3-4 dager, med første dose 1-2 dager før forventet migrene. Dette gjøres over en periode på 3 måneder under fortsatt registrering i anfallskalender – derved kan du se om det har effekt.

Når det gjelder prevensjon må du prøve deg litt frem.

Du har rett i at det er en viss relasjon mellom migrene og økt forekomst av hjerneslag. Det gjelder migrene med aura. For at sykdommen skal klassifiseres som Migrene med Aura skal aurasymptomene vare i mellom 5 minutter og 1 time. I motsatt fall heter det Migrene uten Aura. Aura kan være synsforstyrrelser og/-eller nummenhet eller prikking i arm/kjeve eller taleforstyrelser. De som har Migrene med Aura bør ikke ha p-piller med østrogen, spesielt ikke dersom de også røyker. Det er dog verdt å merke seg at røyking er det som har den største betydning for forekomsten av hjerneslag hos pasienter som har Migrene med Aura.

Det du beskriver er ikke aura. Det er ikke uvanlig å være lysskyhet før anfallet starter/ i prodromalfasen av et migreneanfall.

Når det gjelder prevensjon kan jeg anbefale deg å forsøke et østrogenfritt prevensjonsmiddel.
Cerazette er nylig kommet på markedet i Norge, og er et eksempel på en slik. Den inne holder gestagen hormonet Desogestrel, og kan virke gunstig på en del kvinner med migrene. Cerazete er like sikker som kombinasjonspillene ( østrogen + gestagen), de har en 12-timers glemme margin, og kan også brukes selv om man ammer. De skal tas hver dag uten opphold. Bivirkningene er svært sjeldne. Akne som du spør om forekommer bare hos 3 ut av 100 kvinner som bruker denne pillen! De aller fleste vil merke at de får mindre blødninger. I starten kan menstruasjonene bli mer uforutsigbare, men hos 20% av kvinnene opphører blødningene helt etter 9-12 måneders bruk.

Jeg vet ikke hva galt du har hørt om hormonspirallen Levo-Nova. Denne er også østrogenfri, og gir fra seg en liten mengde gestagen hver dag. Også ved bruk av denne vil de fleste kvinner oppleve å få mindre menstruasjonsblødninger ( færre, kortere og mindre blødning)

Siden du ikke har Migrene med Aura er det ikke noe i veien for at du kan forsøke en kombinasjons p-pille. Her finnes det flere merker. Du skal da be om å få en med lav østrogendose og ikke en trefase pille(med varierende hormon innhold gjennom måneden). Kombinasjonspillen av denne typen kan du gjerne bruke kontinuerlig i 3 måneder av gangen før du tar 1 ukes pause. Du vil derved få menstruasjon bare hver 3. måned. Noen migrenepasienter får derved en bedring av sin menstruasjons relaterte migrene.

Det siste du er inne på er at du lurer på om hjernen, hodet og leveren din tåler flere anfall og medisiner.
Det er til nå ikke vist tegn til hjerneskade hos pasienter med migrene, tross evt. hyppige anfall. For øvrig så må jeg vise til at det ikke anbefales å bruke anfallsmedisiner for migrene mer enn 8 dager pr. måned, dvs. ca 2 dager hver uke. Preparater som inneholdende Paracetamol(Paracet og Paralgin forte) er de som er mest skadelig for leveren din!

Dersom du har mer enn 3 anfall per måned og disse går ut over din yteevne og livskvalitet bør du igjen diskutere forebyggende medikamentell behandling med legen din. Her finnes det flere ulike typer. De bør prøves i høy nok dose i lang nok tid. Tre måneder regnes som lang nok tid til å kunne si om medikamentet virker. Registrering i anfallskalender er viktig.
Av forebyggende medikamenter som kan være aktuelt for deg å prøve ut er Atacand 8-16 mg daglig(blodtrykksmedisin) siden du allerede har forsøkt Selo-Zoc og Sarotex uten effekt.

Dersom Atacand heller ikke har effekt på dine anfall kan du be om å få prøve et middel mot epilepsi. Det viser seg å hjelpe mange av de som har alvorlige migreneplager.
Det første medikamentet i denne gruppen som i Norge har fått indikasjonen migrene er Topimax. Dette skjedde 1 april 2005. Vi har god erfaring med medikamentet, men det krever en langsom opptrapping og oppfølgning av legen din. Dersom legen din ikke har erfaring med dette kan du henvises til nevrolog.
Når vi vurderer effekten av forebyggende behandling ser vi på anfallsfrekvens, styrke og lengde av hvert anfall. Dersom vi oppnår en 50% bedring er vi stort sette tilfreds. Da vil funksjonsevnen øke tilsvarende og livskvaliteten bedres.

Legger ved link til anfallskalender som du kan printe ut dersom du ikke har en slik fra før!

Lykke til!