Hvotr lenge har hun igjen å leve?

Spørsmål

Hei. Jeg har lest her på nettet at de som rammes av hjerneslag har en overlevelsesstatistikk på 5 år.Min mor fikk slag i høst, og jeg lurer på om hun har 5 år igjen å leve? Kvinne, 24 år

Svar

Hei!

Det er riktig at gjennomsnittlig overlevelse etter et hjerneslag er 5 år. Men dette er statistikk og mange kan leve mye lengre enn dette.

Jeg har funnet mer statistikk:
80-85% av de slagrammede overlever den første måneden etter slaget.
70-75% overlever det første året.

Det er svært vanskelig å forutsi hvordan det vil gå med den enkelte pasient. Alder, størrelsen på hjerneslaget, hvor det sitter, hvor raskt man får behandling og opptrening er svært avgjørende, og selvfølgelig hvordan helsetilstanden var før slaget.