Hukommelsestap

Dersom noen får et hukommelsestap kan det være mange årsaker til dette. Her er en oversikt over mulige grunner til at en person får hukommelsestap.

Medisinsk betegnelse: amnesi.Mulige årsaker

 • Alkohol og beroligende medisiner.
 • Hodeskade.
  Kan føre til at man glemmer både det som skjedde like før skaden, og det som skjedde like etterpå.
 • Hjerneslag, hjernesvulst eller hjernebetennelse kan skade hukommelsessenteret i hjernen.
 • Alzheimers sykdom.
  Nedsatt hukommelse/episoder med hukommelsestap er et tidlig tegn på Alzheimers sykdom.
 • Epileptisk anfall.
  Noen typer epileptiske anfall kan gi hukommelsestap for det som skjedde like før og like etter anfallet.
 • Psykisk hukommelsestap.
  Hukommelsestap for spesielt vonde eller traumatiske opplevelser.
 • Korsakoffs syndrom.
  Spesielt og sjeldent syndrom som kan oppstå hos alkoholikere. Syndromet medfører hukommelsestap hvor fakta erstattes med fri diktning.
 • Forbigående hukommelsestap uten kjent årsak (transitorisk global amnesi). Plutselig hukommelsestap av noen timers varighet. Ellers ingen sykdomstegn.

BehandlingHukommelsestap er et sykdomstegn som bør undersøkes videre. Kontakt lege.