Hukommelsestap

Dersom noen får et hukommelsestap kan det være mange årsaker til dette. Her er en oversikt over mulige grunner til at en person får hukommelsestap.

Medisinsk betegnelse: amnesi.Mulige årsaker

 • Alkohol og beroligende medisiner.
 • Hodeskade.
  Kan føre til at man glemmer både det som skjedde like før skaden, og det som skjedde like etterpå.
 • Hjerneslag, hjernesvulst eller hjernebetennelse kan skade hukommelsessenteret i hjernen.
 • Alzheimers sykdom.
  Nedsatt hukommelse/episoder med hukommelsestap er et tidlig tegn på Alzheimers sykdom.
 • Epileptisk anfall.
  Noen typer epileptiske anfall kan gi hukommelsestap for det som skjedde like før og like etter anfallet.
 • Psykisk hukommelsestap.
  Hukommelsestap for spesielt vonde eller traumatiske opplevelser.
 • Korsakoffs syndrom.
  Spesielt og sjeldent syndrom som kan oppstå hos alkoholikere. Syndromet medfører hukommelsestap hvor fakta erstattes med fri diktning.
 • Forbigående hukommelsestap uten kjent årsak (transitorisk global amnesi). Plutselig hukommelsestap av noen timers varighet. Ellers ingen sykdomstegn.

BehandlingHukommelsestap er et sykdomstegn som bør undersøkes videre. Kontakt lege.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen