Hjerneblødning og hjerneinfarkt

Ved hjerneslag blir en del av hjernen rammet av hjerneinfarkt, hjerneblødning eller hjernehinneblødning.

Hjerneslag: Hjerneslag kommer akutt, med symptomer som svimmelhet, språkvansker og hodepine. Foto: NTB Scanpix
Hjerneslag: Hjerneslag kommer akutt, med symptomer som svimmelhet, språkvansker og hodepine. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Hjerneslag deles inn i hjerneinfarkt (80-90 prosent) og hjerneblødning (10-20 prosent). De medisinske betegnelsene er apopleksi; apoplexia cerebri.

SE MEDISINSK ILLUSTRASJON LENGRE NED I SAKEN.

Det er ikke mulig å skille mellom hjerneinfarkt og hjerneblødning, da begge tilstandene gir de samme symptomene.

Symptomene på hjerneslag kommer brått

Typiske symptomer på hjerneslag er nedsatt kraft eller følelse i ansikt, armer eller bein, problemer med å finne ord, snøvlete tale, nedsatt bevissthet, ustøhet og synsforstyrrelser.

Spesialist i nevrologi og overlege: Kashif Waqar Faiz Foto: Privat
Spesialist i nevrologi og overlege: Kashif Waqar Faiz Foto: Privat Vis mer

Risikofaktorer for å få hjerneslag

70 prosent av pasientene som får hjerneslag er over 70 år. Pasienter med en eller flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er mest utsatt, slik som røykere, diabetikere, personer med høyt blodtrykk, høyt kolesterol, forkammerflimmer eller overvektige personer.

– For pasienter med hjerneblødning er spesielt høyt blodtrykk den viktigste faktoren, sier Faiz.

Dette er normalt og unormalt blodtrykk

Akuttbehandling

Dersom en person får hjerneslag vil vedkommende få behandling i slagenhet med dedikert, tverrfaglig helsepersonell. Vedkommende vil få blodfortynnende behandling.

– Ved behandling innen 4,5 timer etter at hjerneslaget inntraff, vil pasienten få intravenøs trombolyse, et blodproppoppløsende medikament.

Innen seks timer vil pasienten få trombektomi (mekanisk fjerning av blodproppen, samt stent).

– Videre rehabilitering og opptrening blir vurdert av fysioterapeut, ergoterapeut og logoped, avhengig av symptomer.

Mange flere overlever hjerneslag

Omtrent halvparten av pasientene får en eller annen form for funksjonshemning.

– Hjerneslag er den tredje vanligste årsaken til død (etter hjerteinfarkt og alle kreftformer samlet), og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning.

HJERNEINFARKT ELLER HJERNEBLØDNING: Hva som er årsaken til hjerneslag er vanskelig å avdekke. Symptomene er like. Foto: NTB Scanpix
HJERNEINFARKT ELLER HJERNEBLØDNING: Hva som er årsaken til hjerneslag er vanskelig å avdekke. Symptomene er like. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Dødeligheten som følge av hjerneslag har gått betraktelig ned etter 1950, på grunn av bedre forebygging og nyere/bedre behandlingsmuligheter.

Slagsykepleier i LHL Hjerneslag: Torgeir Solberg Mathisen Foto: Anders Bergersen
Slagsykepleier i LHL Hjerneslag: Torgeir Solberg Mathisen Foto: Anders Bergersen Vis mer

– Hvert år rammes 15-16000 personer av slag – 3000 av dem dør som følge av slaget. Det er veldig viktig å ringe 113 så raskt som mulig når symptomene oppstår, sier Torgeir Solberg Mathisen, slagsykepleier i LHL Hjerneslag.

Forebyggende råd

Etter gjennomgått og overlevd hjerneslag er gjennomsnittlig overlevelse fem år. Omkring en tredel sendes rett hjem, en tredel må bli på sykehuset i kortere eller lengre tid, mens den siste tredelen har behov for spesialisert rehabilitering.

Normalt blodtrykk er viktig for å redusere sannsynligheten for å få hjerneslag. Livsstilstiltak kan bidra til å redusere blodtrykket, samtidig som at det er gunstig for andre risikofaktorer. Disse tiltakene omfatter fysisk aktivitet, sunt kosthold, røykevaner og alkohol- og rusmiddelbruk.

Pasientorganisasjoner:

Landsforeningen for slagrammede i Norge - Afasiforbundet i Norge

Kilder:

fhi.no og intervjuobjekter. Denne saken ble i sin helhet oppdatert 27.05.2016