Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Lillehjerneslag

Spørsmål

BrukteAlbyl E fra 2009 - 2012. Legen tok bort i 2012. Fikk episoder med synsforstyrrelse og litt endring i balansen, men ikke noe alvorlig. 2013 ble det oppdaget markerte forkalkninger i arteria vertebralis, (av)men ikke medisinert og jeg var uvitende.I 2014 fikk alvorlig slag (se vedlegg) og i forkant episoder med synsforstyrrelser og var merkbart ustø. Etter slaget scoret bra på balanse på Ottestad 56/56, ca 1 1/2 måned etter slaget. Var på fjelltur i ulendt terreng med sekk og oppakniing.Vinter 2015 gikk på ski og skøytet. men utpå sommer ble verre i v. arm og bein. Ble etter hvert tatt MR av hodet viste hjernesvinn juli 2016. Ble tatt datscan i aug 2016 , viste nedsatt dopamintransportører. En sterk madopartest gjorde ikke noen forskjell i balansen. Begynte med Sinemet tabletter, ikke oppdaget at det har gjort noen forskjell verken med små el store mengder. Tror derfor at slaget er årsak til nedsatt balanse. Fikk også påvist disseksjon av av. I 2018 ble det tatt ny MR, viste stor grad av hjernesvinn som en følgeskade etter slaget. Har fått mange forskj, tabletter, Lioresal og Sifrol, bekymret for at gjort vondt verre. Redd for at legen har tenkt for mye på Parkinson, og at slaget er største grunn til min tilstand nå. Pakningsvedlegg til Lioresal bekymrer - med "hemmende effekt på sentralnervesystemet osv" Har svak pust, er muskelsvak anse som pleiepas.. Bruker heis i all forflytning. Jeg mener at i forkant slaget var det innsnevring/disseksjon i av som årsak til synsforsty. og ustøhet. Var bedre etter slaget. Hjernesvinnet har kommet etter hvert. Spørsmål Hvor mye kan lett nedsatt dopamintransport påvist i 2016 bety? Se vedlegg. Kan man påstå at jeg har Parkinson fra før slik at slaget er underordnet, altså fra borttaking av Albyl E i 2012. Syns ikke det er greit. Er skikkelig redd både feilmedisinert og feildiagnostisert. Har fått time på RH den 3. feb 20, men kan ikke vente så lenge på dette. Trenger hjelp nå for rett medisinering og diagnose.

Mann 69
Svar

Hei,

Et lillehjerneslag er noe sjeldenere forekommende hjerneslag som oppstår når et blodkar til lillehjernen blokkeres, noe som forårsaker at den ene del av lillehjernen (enten venstre eller høyre) mister sirkulasjon. Denne typen slag rammer vanligvis bare den ene siden eller en del av lillehjernen. I ditt tilfelle var det på høyre siden, basalt eller det vil si i dypereliggende deler av lillehjernen. Dette slaget eller infarktet var stort og det var noe blødning i infarktet (slaget). Dette forklarer at du var merkbart ustø. Videre var høyre oksipitallapp rammet av slag- eller infarktforandringer. Dette området bearbeider informasjon fra motsatt synsfelt på begge øynene. Dette forklarer synsforstyrrelser som du hadde. Videre var det infarktforandringer parietalt eller i området med ansamling av nerveceller bak motorisk hjernebark som registrerer sanseinntrykk (berøring, smerte, temperatur, vibrasjon). Videre var det infarktforandringer i thalamus på høyre side (som er vanlig forekommende ved lillehjerneinfarkt eller -slag) og thalamus er grupper av nerveceller som sender sine nerveutløpere oppover til hjernebarken. Disse celler fungerer som koblingsstasjoner for hørsel, syn og berøring. 


Lillehjerneslaget var preget av hevelse og trykket sammen hulrom i hjernen i dette området som er fylt med hjernevæske noe som ga litt vannhode utvikling. 


Basalgangliene som ligger i nær relasjon til thalmus består av nerveceller eller -kjerner som heter nucleus caudatus, putamen og globus pallidus. MR viste ikke slagskade i disse strukturer (kun thalamus). Ved slagskader i caudatus og putamen kan man utvikle vaskulær parkinsonsime. 


Datscan viste nedsatt dopamin, spesielt i høyre putamen. Slagskader vil sette spor etter seg (som arr på huden), så hvis vi tar MR av deg nå vil vi kunne vurdere det nøyaktig, om det er synlige slagskader i caudatus eller putamen. Hvis ja, så vil det styrke mistanke om vaskulær parkinsonsime. Da må disse skadene ha kommet etter det akutte forløpet fordi MR som du viser her viser ikke skader, verken i putamen eller caudatus. 


Lillehjernen kontrollerer bevegelser og opprettholder balansen. Venstre og høyre lillehjerne kontrollerer koordinasjon og bevegelse for den tilsvarende siden av kroppen din. Det er en rekke symptomer og tegn som kan oppstå ved lillehjerneslag, svimmelhet, hodepine, kvalme, oppkast, dobbeltsyn, skjelvinger, dårlig koordinasjon, unormale reflekser, svelgevansker, problemer med å snakke, ufrivillig øyebevegelse og bevisstløshet. Det som er viktig her å huske på er at lillehjerneslag kan påvirke pasientens balanse og motoriske ferdigheter, men hvis den behandles tidlig, er sannsynlighet for bedring etter slaget stor. Det virker som du kom deg greit  med tanke på balanse, du klarte å gå på ski og skøytet. Plagene økte på i venstre kroppshalvdel, antar at du snakker om langsomme bevegelser. Disse plager forventes ikke av senskader fra høyre lillehjerne. Så nedsatt balanse kan man ha ved Parkinsons sykdom men den pleier å bedres når man trener på den og bruker parkinsonmedisiner, ikke alltid, men som regel, men du hadde dessverre ikke så god effekt. Det er naturlig derfor å anta at slaget er årsak til redusert balanse. Lioresal kan brukes trygt etter slaget. De forandringer fra 2016 kan forklare langsomme bevegelser, stivhet i muskler og noe redusert balanse. Vi kan ikke tidsfeste når ev. Parkinson oppstod, men det pleier å ta noen år før symptomene kommer til syne. Det viktigste nå er opptrening og jeg vil foreslå at du bruker både parkinsonmedisiner og medisiner som beskytter mot fremtidig slaghendelse. Lykke til!