Epilepsi og medisiner

Spørsmål

jEG HAR EN DATTER ( ER 19 ÅR I DAG) SOM FOR TRE ÅR SIDEN BLE SYK. i FØRSTE OMGANG TRODDE LEGENE AT HUN KUNNE VÆRE SCHIZOFREN, OG BEGYNTE MED MEDISINEN SEROQUEL. lIKE ETTERPÅ FIKK HUN DIAGNOSEN EPILEPSI.
HUN BRUKER LAMICTAL OG KEPPRA FOR DETTE.HVER DAG ETTER AT HUN HAR TATT SINE MEDISINER FÅR HUN ANFALL CA EN TIME ETTERPÅ OG BLIR VELDIG DÅRLIG.hAR TATT DETTE OPP MED HENNES FASTLEGE MEN DET ER LITEN FORSTÅELSE FOR PROBLEMET.pÅ MEG VIRKER DET SOM OM DET ER NOE MED DE MEDISINENE ELLER KOMBINASJONEN SOM IKKE STEMMER. SEROQUEL BLE HUN ANBEFALT Å FORTSETTE MED I TO ÅR. fASTLEGEN MENER LIKEVEL AT SÅ LENGE HUN BLIR SYK HVER DAG (FÅR ANFALL) MÅ HUN FORTSETTE. eR VELDIG REDD FOR Å DISKUTERE DETTE MED HENNE, SELV OM DET IKKE ER NOE SOM TYDER PÅ AT HUN ER SCHIZOFREN. DET KAN JO VÆRE AT MEDISINEN HOLDER SYKDOMMEN UNDER KONTROLL. dET ER KUN I FORBINDELSE MED DE DAGLIGE ANFALLENE HUN BLIR FJERN. rESTEN AV DAGEN KAN HUN VÆRE TRØTT MEN VIRKER IKKE SYK. hÅPER DU KAN SI NOE OM KOMBINASJON AV DISSE MEDISINENE KAN GI SLIKE SYMPTOMER (ANFALL).

Kvinne, 50 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Valg av riktig medisin for epilepsibehandling er et svært vanskelig felt innen nevrologien. Fordi antallet, typen og intensiteten av anfall er så forskjellig fra pasient til pasient, kan ett anfall om dagen være svært god behandlingseffekt for enkelte, mens man hos andre ikke vil være fornøyd før full anfallsfrihet er oppnådd. Dessuten vil effekten av den enkelte medisin være forskjellig fra pasient til pasient. En medisin som virker svært godt hos noen, kan enkelte ganger til og med gi økt anfallshyppighet hos andre !

Valg og utprøving av epilepsimedisiner hos pasienter med hyppige og/eller svært belastende/kompliserte anfall er derfor i høyeste grad en spesialistoppgave som krever inngående kjennskap til den enkelte pasient, såvel som erfaring med de ulike medikamentene.

Siden din datter har epilepsi og bruker to typer epilepsimedisiner vil jeg tro at hun har vært til vurdering hos en nevrolog, selv om dette ikke går frem av ditt spørsmål. Behandling med Lamictal mot epilepsi skal uansett bare startes av barnelege eller nevrolog. Du skriver ikke noe om hva slags anfall hun har daglig, om hun har flere forskjellige typer anfall, og hvilke medisiner som evt. er forsøkt tidligere. Det er derfor umulig for meg å mene noe om medisinene virker bra nok eller ikke. Som regel vil man si at daglige anfall kan tyde på at behandlingseffekten ikke er bra nok. Det som imidlertid kan gjøre slike vurderinger enda vanskeligere, er at selv hos pasienter med epilepsi kan det forekomme "andre" typer anfall, altså som ikke er epileptiske. Mer medisin, eller en annen type medisin, vil da ikke hjelpe på anfallene.

Lamictal kan en sjelden gang gi økning i hyppighet av anfall, selv kombinert med Keppra. Seroquel kan også gi epilepsilignende anfall, men dette er også sjeldent. Alle disse medisinene kan gi trøtthet, spesielt under oppstarten eller ved overdosering. Hvorvidt doseringen av Lamictal er for høy eller for lav er enkelt å bringe på det rene ved en blodprøve. Jeg vil ikke tro at denne kombinasjonen av medisiner vil være spesielt uheldig eller gi økt anfallshyppighet. Som du forstår av det jeg skriver ovenfor, mener jeg imidlertid at dette vil være en sak å vurdere for den nevrologen som har foreskrevet disse medisinene. Dersom dere ikke er fornøyd med behandlingseffekten vil det være nevrologen (evt. psykiateren) som best kan ta stilling til om det bør gjøres medisin-endringer, eller om tilstanden nå er under så bra kontroll som det er mulig å få den.

Som du skjønner er dette vanskelige avgjørelser som jeg hverken synes dere eller fastlegen bør sitte alene med dersom dere ikke er fornøyd med behandlingseffekten uten å ha fått en skikkelig forklaring på hva dere kan forvente.

Lykke til !

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn