Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Sammenheng med Alzheimers sykdom?

Spørsmål

Jeg er en 23 år gammel frisk kvinne som tok MR av hodet, der det ble oppdaget et tilfeldig funn: fokal migrasjonsforstyrrelse på venste siden av hjernen. Jeg fikk ingen forklaring på hva dette er eller kan bety i fremtiden. Når jeg søker det opp selv, ser jeg er det er ekstremt sjeldent og linket til ulike typer funksjonshemming, epilepsi og autisme - alle ting jeg ikke har. Jeg er normalvektig, har normalt utsende og har aldri blitt utredet, hatt noen mistanke eller måttet ha tilretteleggelser på skole, studie eller jobb. Det jeg lurer på er om jeg er i risikosonen for Alzheimer senere i livet med min mutasjon. Ingen i min familie har hverken Alzheimer eller migrasjonsforstyrrelser (som vi vet om). Siden jeg vet at pasienter med både autisme og ADHD har noe økt sannsynlighet for Alzheimer, lurer jeg på om også jeg er i faresonen. Jeg leste en forskiningsrapport fra 2009 som sa ''(...) we propose that malfunctioning neuronal migration processes may be relevant to one early aspect of Alzheimer's disease, which is loss of olfaction''. I tillegg vet jeg at Tau er sterkt linket med Alzheimer, og lurer på om jeg er mer mottakelig for dette med min mutasjon. I studiesammenheng sliter jeg med hukommelse på det jeg har lest, og med å huske mange ord etter hverandre, men ingen ting som har gjort meg bekymret tidligere da jeg kun er 23 år. Jeg hadde satt pris på om du kunne forklare resultatet fra MR for meg på en enkel måte og dens eventuelle betydning for Alzheimer i fremtiden. Takk for svar!

Kvinne 23
Svar

Hei,

Det er forsket mye på gentikken bak Alzheimers sykdom (AS). En hypotese er at man mistenker at feil i funksjonene til genproduktene (Presenilin-1 og Tau) som forårsaker AS under nevronale migrasjonsprosesser kan være relevante for et tidlige faser av Alzheimers sykdom, d.v.s. når pasienter taper luktesans (altså i en tidlig symptomgivende fase). Det er foreslått at feil i denne nevronale migrasjonsveien til luktnervene kan være et av de første tegn på Alzheimers sykdom. Men dette er fortsatt hypoteser slik at assosiasjonen ikke er 100% sikker. Som du er inne på kan symptomene være en utviklingsforsinkelse (hvis man ikke når milepæler i forventet alder), problemer med kroppsbevegelse og lærevansker. I ditt tilfelle har denne feiel plassering av nevroner ikke spilt noe rolle i å etablere kognitive funksjoner eller følelser. Disse funn er svært milde og kan ikke tillegges noe spesiell sikker betydning. Lykke til!