Demens og funksjonssvikt

Spørsmål

Hei: Har en mor som har hatt polio i slutten av 1930 året, i dag er hun 85. Hun fikk lammelse i venstre side og har alltid hatt nedsatt gripe kraft i venstre arm. For 4 år siden begynte hun å slepe på det hø. benet den hovnet opp og hun begynte å klage over smerter i bena- og over hode smerter, hun begynte også å plages med respirasjon ble tungpusten av og bevege seg noen meter. Via legen har hun tatt alle undersøkelser da vi trodde det var hjertet. Det ble ikke gjort noe funn, hun har ett fint hjerte og gode lunger. Det eneste som kunne vises er skive utglidning og dette ble konklusjon over hennes plager. Legen ble også gjort oppmerksom på henne polio, da dette er hennes eneste diagnose da hun aldri har vært syk. I dag har hun fått en dement diagnose og jeg stiller meg tvilende til dette da jeg har søkt opp sen skader av tidligere polio. Min mor husker navn og mellom navn på alle sine 6 barn men kan glemme enkelte andre ting. Lammelsen i venstre arm blir mer å mer tydelig. Mitt spørsmål er kan disse plagene jeg har nevnt ovenfor være sen skader av tidligere polio.?? Hun er satt på behandling av Risperidal for hennes dement da hun har vært veldig urolig,er det riktig medisin for henne, da den har så mange bivirkninger. I lang periode har vi ikke hatt særlig kontakt med henne da hun er helt ned sløvet. Hun har tidligere brukt Cipralex for sin angst og deprisjon med god effekt da hun bodde hjemme for inntil 8mnd siden Hva er rett medisin for min mor??. Kan hun få en bedre utredning for sen skadene og hvordan kan jeg finne ut mer ang. dette. Hilsen en undrende D.

Svar

Hei,
Takk for ditt spørsmål. Plagene kan ligne på postpolio (skader av tidligere polio) men for å få denne diagnosen satt må hun legges inn for undersøkelser. Det finnes kun symptomatisk og støttende behandling for denne tilstanden som er uhyre sjelden. Demens er ikke vanlig ved denne tilstanden, mens de noen av de symptomer som du beskriver er. Vi har ingen reverserende behandling mot demens. Dette er komplisert. Risperdal kan dempe uro og psykotisk tankegang. I kombinasjon med Haldol kan det virke sløvende. Det er to typer litt ulike antipsykotika. Jeg kjenner ikke til indikasjonen her. Du bør diskutere det direkte med oppfølgende lege. Han/hun har helt sikkert gjort seg noen tanker. Jeg kjenner ikke full symptomstatus (f.eks. er hun utagerende og har aggressiv atferd eller virker hallusinert eller vrangforestilt), og det er derfor vanskelig å si hvilket middel som er best eller hvorvidt hun trenger de. Man må vite hennes plager samt observasjon av helsepersonell over tid. De har nok observert en viss atferd som har munnet ut til å "utstyre henne" med slike legemidler. Vi har demensplastre som kan bremse noe på utviklingen. Utredning/behandlingsforslag foregår/gis ved en geriatrisk avdeling. Lykke til!