Alzheimer og arvelighet

Spørsmål

Min mor, hennes mor og morfar samt to tanter fikk alle Alzheimers. Er det noen måte å "teste" meg på for å finne ut om jeg også vil få det?

Finnes det noe å gjøre forebyggende? Hørte nylig at blodfortynnende medisin halverer risikoen?

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!
Alzheimers sykdom er den mest vanlige formen for aldersdemens. Det finnes flere ulike forholdsvis sjeldne arvelige former, men så mye som 95%; av tilfellen av Alzheimers sykdom viser ikke noe tydelig arvelig mønster. Noe av det som gjør et klart arvelig mønster vanskelig å se, er sannsynligvis at det ikke finnes kun ett enkelt gen for Alzheimers sykdom, men at tilbøyeligheten til å få dette er bestemt av flere gener som alle kan arves uavhengig av hverandre. Generelt kan man si at dersom man har ett nært familiemedlem (dvs. mor, far eller søsken) har Alzheimers sykdom, er det 2 - 4 ganger øket risiko for at man selv skal få sykdommen sammenlignet med normalbefolkningen. Dette er imidlertid statistikk for store befolkningsgrupper, og kan ikke brukes direkte for å si noe sikkert om sjansen for akkurat deg.

Som du skjønner av det ovenstående finnes det ingen spesifikke tester som kan si noe om akkurat DIN sjanse for å få Alzheimers sykdom.
Det finnes endel "kjærringråd" for forebygging av sykdommen, men det er sparsomt med medisinsk dokumentasjon bak disse.
Du kan lese mer om dette på siden: https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2016/06/11/195222350/ti-mater-forebygge-alzheimers-pa

Blodfortynnende medisin kan ha effekt på såkalt vaskulær demens, den andre viktige årsaken til demens. Det er imidlertid ikke påvist at det kan hjelpe som forebyggende tiltak mot alzheimers sykdom

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-