Tics eller Tourette?

Ufrivillige bevegelser, plutselige ukontrollerte lyder som smatting, grynting og utrop; plagene varierer fra milde til invalidiserende.

Tourette syndrom debuterer i barnealder eller tidlig i tenårene, og rammer gutter tre ganger så hyppig. Ofte kan plagene oppstå for første gang ved skolestart.

Symptomer

Lidelsen er preget av repeterende, raske og meningsløse bevegelser eller lyder. Bevegelsene er formålsløse og ufrivillige, og man kaller dem for motoriske tics. De utløses lett av stress, og involverer ofte øye, ansikt, hals og skuldre. De ufrivillige bevegelsene kan til en viss grad undertrykkes, men bare for en kort stund. Ofte kan lokalisasjonen skifte fra en muskelgruppe til en annen, og vil gi plager avhengig av grad og lokalisasjon.

De plutselige lydene, såkalt vokale tics, kan være harking, smatting, grynting eller at personen rett og slett roper ut tabuord eller setninger, som ofte kan ha et sosialt svært upassende innhold. Såkalte ekko-fenomener, der personen kopierer andres ord eller bevegelser, er også vanlig. Disse ukontrollerbare og ufrivillige utbruddene kan bli sosialt hemmende og av og til invalidiserende for den som er rammet av syndromet.

LES OGSÅ: Tvangslidelse hos barn

Hvor preget blir man av tourettes?

Noen fungerer helt greit i dagliglivet, og trenger ingen behandling. Andre er så hardt rammet at de ikke kan fungere uten medisinsk behandling. Graden av plager kan variere, men symptomene vil vise seg for første gang når personen er mellom to og atten år gammel. Ofte har personer med dette syndromet også psykiske lidelser som angst, tvang, depresjon, konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet.

10% av alle friske barn har på et eller annet tidspunkt tics, uten at det betyr at de har Tourette syndrom. Tics kan også sees ved enkelte andre fysiske og psykiske lidelser.

Hva er årsaken?

Plagene skyldes en lidelse i hjernen, og man vet ennå ikke helt sikkert hva som er årsaken eller hvordan sykdomsutviklingen skjer. Den rådende oppfatningen er imidlertid at dette er en sykdom som rammer strukturer i hjernen kalt basalganglier. Det oppstår en endring i en eller flere såkalte nevrotransmittere, impulsoverførere, og dette forstyrrer funksjonen til basalgangliene. Man tror at både arvelige og miljømessige faktorer spiller en rolle for sykdomsutviklingen. Det er anslått at 0,5-0,8 per 1000 innbyggere har tics eller Tourette syndrom.

Hvordan utvikler sykdommen seg?

Hos 1/3 vil plagene gå bort av seg selv, man -vokser dem av seg-, 1/3 vil få mildere plager etter hvert som de vokser opp, mens 1/3 av pasientene vil oppleve at symptomene forverres eller holder seg konstante gjennom livet.

Behandlingsmuligheter

Først når plagene blir så store at det hemmer personen i dagliglivet, bør man gripe inn med medikamentell behandling. Først bør man imidlertid forsøke å hjelpe personen ved å tilrettelegge slik at negative miljøfaktorer ikke får avgjørende betydning, for eksempel redusere stresspåvirkningen. Medikamentell behandling er en spesialistoppgave, og hvilket legemiddel som velges avhenger av hvilke symptomer pasienten er sterkest plaget med. Både anti-psykotiske midler og antidepressiva er mulige behandlingsalternativer. Alle medikamenter har bivirkninger, og det blir derfor en avveining om det er nødvendig å behandle pasienten med medisiner.