Nervesystemet

Oppbygningen av nervesystemet er kompleks og kan være vanskelig å forstå. Nervesystemet består av både hjernen, ryggmargen og alle nerver i resten av kroppen.

NERVESYSTEMET: Sanse, føle, oppfatte, tenke, reagere, bevege - alt avhenger av nervesystemet ditt. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock
NERVESYSTEMET: Sanse, føle, oppfatte, tenke, reagere, bevege - alt avhenger av nervesystemet ditt. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Nervesystemet er en gruppe strukturer som består av hjerne, ryggmarg og nerver.

Sentralnervesystemet

Hjernen og ryggmargen kalles sentralnervesystemet. Denne delen av nervesystemet tolker sensorisk informasjon som kommer fra det perifere nervesystemet og sender ut motoriske beskjeder.

Det perifere nervesystemet

Nervene mellom ryggmargen og resten av kroppen kalles perifere nerver. Noen perifere nerver går direkte til sine virkeområder (hovedsakelig i hodet) uten å gå gjennom ryggmargen. Disse nervene kalles hjernenerver.

Nervesystemets oppgaver:

  • Sanse (sensorisk funksjoner)
  • Utføre bevegelse (motorisk funksjoner)
  • Utføre ikke-viljestyrte handlinger i kroppen, som for eksempel å kontrollere organer (automome funksjoner)
  • Tenke, føle, tolke, vurdere, huske, konsentrere...samt flere hjernefunksjoner (mentale funksjoner)
image: Dette skjer i nervesystemet når du misbruker amfetamin

Dette skjer i nervesystemet når du misbruker amfetamin

Hvordan fungerer samspill mellom sentralnervesystemet og det perifere systemet?

Et eksempel på hvordan nervesystemet fungerer: Når vi vil gjøre en bevegelse, sender et område i hjernen beskjed til musklene som skal utføre bevegelsen. Beskjeden går fra hjernen, gjennom ryggmargen, videre gjennom perifere nerver og ut til muskelen.

Et annet eksempel er hvordan vi oppfatter at noe er varmt eller kaldt. Temperaturen registreres av perifere nerver i huden, og et signal blir sendt fra huden, gjennom de perifere nervene, videre gjennom ryggmargen og opp til et bestemt område i hjernen, hvor signalet tolkes.

Hva er nevrologi?

Nevrologi er den medisinske spesialiteten som handler om sykdommer og skader i nervesystemet. En lege som har spesialisert seg innen dette feltet, kalles nevrolog.

LES OGSÅ:
image: Hodeskader: Ulike typer og symptomer

Hodeskader: Ulike typer og symptomer

Skader i nervesystemet

I motsetning til mange av vevene i organismen, har nervesystemet begrenset evne til å reparere defekter etter skadelige påvirkninger. Ødelegges en nervecelle, kan den ikke erstattes. Andre nerveceller vil i begrenset omfang kunne overta oppgavene til den døde cellen. Nerveskader gir derfor svært ofte varige skader.

Rusmiddelbruk kan føre til varige skader i nervesystemet. Gjentatt bruk av rusgivende stoffer kan føre til langvarige endringer i hjernens frontale del. En person som har misbrukt rusmidler over lang tid, kan dermed bli mer impulsiv og mindre kritisk til egne handlinger, også i rusfri tilstand. (1)

Sykdom i nervesystemet

Noen sykdommer er genetisk betinget, mens andre blir utløst av levesettet vårt.

Nevrologiske sykdommer omfatter sykdommer i hjernevevet, ryggmargen og i nervebanene i kroppen. Noen ganger regnes også enkelte muskelsykdommer med til det nevrologiske fagfeltet.

Noen eksempler på nevrologiske sykdommer:

Kilder:

Denne saken ble opprinnelig skrevet av Cecilie Arentz Hansen og Kåre Moen, begge leger, 01.01.200. Oppdatert og utvidet 24.10.2018. Kilder ved oppdatering: NDLA, Store Medisinske Leksikon, Anatomisk Atlas, Kunnskapsforlaget 2010.