Historisk erklæring

WHO´s Europakontor har nettopp erklært vår verdensdel fri for poliosmitte. Siste poliotilfelle med europeisk smitte ble registrert i Tyrkia i 1998. Målet er total utryddelse av polio, i hele verden, innen utgangen av år 2005.

- Dette er en betydelig prestasjon i kampen for å utrydde poliomylitt på verdenbasis, erklærte Dr. Marc Danzon, regional direktør ved WHOs Europakontor nylig. Det har krevet en formidabel innsats fra de 51 medlemslandene og han roste til fulle arbeidet som har vært nedlagt for å nå dette målet.

Dette er polio
Poliomyelitt, også kalt polio eller barnelammelse, er en virussykdom. Viruset invaderer nervesystemet og kan ødelegge en eller flere av nervene som går fra ryggmargen og ut i musklene, den kan føre til hjernebetennelse og til død. Det er flest barn som rammes.

Polio er veldig smittsomt, men de fleste som smittes blir ikke syke. Viruset kommer inn i kroppen gjennom munnen, og formerer seg i tarmen. Blir man syk, er de vanligste symptomene feber og hodepine, stiv nakke, diaré og vonde muskler. Hos mange går plagene over etter noen dager, og de blir helt friske. Noen får vedvarende lammelser, som oftest i en del av ett eller begge bein. 5 - 10 % av de som får lammelser dør på grunn av lammelser i pustemuskulaturen.

Det finnes ingen behandling, men vaksinen er svært effektiv.

Historie
Polio er en gammel sykdom, antakelig flere tusen år. Fra slutten av 1800-tallet kjenner vi til polioepidemier i Europa og Amerika. Særlig vanlig var polio i Nord-Amerika og nord i Europa, der i blant Norge. På 1950-tallet startet en effektiv vaksinering. En god del nordmenn lever i dag med lammelser etter gjennomgått sykdom før vaksineringen startet, og noen lever med polioskader ervervet i andre land.