Delir: Akutt forvirring

Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand.

FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Akutt forvirring er en alvorlig helsetilstand (3) med forstyrrelser i hjernens funksjoner. Over tid fører de til uklar eller sløret bevissthet. Dersom akutt forvirring oppstår er det meget viktig å ta kontakt med lege umiddelbart.

Årsaken til tilstanden er sykdom, skade eller abstinens. Det er oftest eldre mennesker som utvikler delir.

Medisinsk betegnelse

Delir kalles også delirium og er betegnelsen på en akutt forvirringtilstand.

Forekomst

Forekomsten anslås å være 11 – 42 % hos eldre pasienter i medisinske avdelinger (3) og cirka 50 % hos pasienter som har pådratt seg hoftebrudd. (3),(4).

Symptomer

Symptomer på delir utvikler seg vanligvis i løpet av timer til dager. (1)

I definisjonen i henhold til diagnoseklassifikasjonssystemet ICD-10 av «delirium som ikke er utløst av alkohol eller andre psykoaktive stoffer» (5) kreves det følgende for å tilfredsstille de diagnostiske kriteriene:

«samtidig forstyrrelse av bevissthet og oppmerksomhet, persepsjon, tenkeevne, hukommelse, psykomotorisk atferd, følelseliv og søvn-våkenhets-rytme. Varigheten er skiftende, og alvorlighetsgraden varierer fra mild til svært alvorlig.» (5)

Det legges altså vekt på at det foreligger flere ulike symptomer samtidig, noe som også gjelder for andre typer delir.

LES OGSÅ:
image: TIA: Anette (38) fikk plutselig problemer med å lese og snakke

TIA: Anette (38) fikk plutselig problemer med å lese og snakke

Følgende symptomer kan altså oppstå (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):

 • Varierende bevissthetsnivå
 • Redusert oppmerksomhet (1), (2)
 • Redusert hukommelse
 • Desorientering på tid og sted
 • Motorisk uro der pasienten kan fremstå som hyperaktiv og kan for eksempel vandre urolig rundt omkring eller
 • Apati
 • Pasienter kan skifte mellom motorisk uro og apati (2).
 • Hallusinasjoner kan oppstå
 • Forstyrret døgnrytme

Årsaker

Mange ulike tilstander kan utløse delir, både akutte skader, akutte sykdommer og medisiner.

Følgende tilstander kan føre til delir (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):

Årsaker i hjerne:

Årsaker fra hjerte og karsystem:

LES OGSÅ:
image: Hjerneslag: Årsaker, risikofaktorer og akuttbehandling

Hjerneslag: Årsaker, risikofaktorer og akuttbehandling

Årsaker fra lunge:

Alle lungesykdommer som kan medføre en akutt nedsatt lungefunksjon og dermed en akutt surstoffmangel kan utløse delir.

Stoffskiftesykdommer:

Urinveier:

Infeksjoner:

Rusmidler eller abstinens:

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Mirza Jusufovic

NEVROLOGI

Få svar innen 3 dager for 299,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål
 • Alkohol
 • Rusmidler
 • Abstinenstilstander

Medisiner:

Mange ulike medisiner kan utløse akutt forvirring. Risikoen for delir øker dersom man tar flere medikamenter.

Annet:

AKUTT BEHANDLING: Akutt delirium er en alvorlig tilstand som krever akutt innleggelse og behandling. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
AKUTT BEHANDLING: Akutt delirium er en alvorlig tilstand som krever akutt innleggelse og behandling. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Diagnostikk

Det er viktig at pasienten behandles så tidlig som mulig. Dersom delir mistenkes, ta umiddelbart kontakt med lege.

Det er lurt å ta med alle medisiner (helst i originaleske) pasienten tar med til legen.

Legen vil både undersøke pasienten, ta kognitve tester, ha en samtale med personer som har godt kjennskap til pasienten fra tidligere over lengre tid. Blodprøver og urinprøver vil som regel bli tatt. Legen kan også ta andre påkrevde undersøkelser som for eksempel EKG (= hjerteprøve).

image: Psykoser

Psykoser

Behandling

Behandlingen er avhengig av underliggende årsak. Behandlingen består som regel av både medisinske og miljørettete tiltak. (2)

Prognose

Delir kan ha en god prognose dersom man finner og behandler årsaken raskt (4).

Ellers har delir en dålig prognose med høy dødelighet.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Mirza Jusufovic NEVROLOGI
Få svar innen 3 dager for 299,-

Kilder: 1) lvh.no, 2) legemiddelhandboka.no 3) tidsskriftet.no 4) eqs-forlop.sus.no5) finnkode.ehelse.no 6) Helsebiblioteket.no