Hva avgjør styrken?

Mange bedriver styrketrening med formål om å løfte mer enn det de gjorde tidligere, bygge muskulatur eller komme seg etter en skade.

HVOR STERK ER DU? Menn er sterkere enn kvinner, og du er på topp styrkemessig i slutten av 20-årene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HVOR STERK ER DU? Menn er sterkere enn kvinner, og du er på topp styrkemessig i slutten av 20-årene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Det å ha tilstrekkelig styrke kan gjøre at man klarer dagliglivets utfordringer bedre. For eldre kan faktisk styrke i beina utgjøre forskjellen på om man trenger rullator eller klarer å gå på egen hånd. Det kan være greit å se litt på hvilke forhold som er av betydning for styrke og utviklingen av denne.

Ulike muskelfibre

Som en grov regel kan man si at hver kvadratcentimeter muskel kan generere en kraft på 16–30 N. Det vil med andre ord si at tverrsnittet av en muskel er av betydning for ditt potensial til å utvikle kraft. Jo større muskelmasse du har, desto større forutsetninger har du for å løfte mye.

Nå finnes det også tynne mennesker som er råsterke, og som omtales som senesterke. Det at de er sterke selv om de er tynne kan skyldes at de i større grad klarer å utnytte sine musklers potensial. Hva slags fibertyper de er utstyrt med er også sentralt. Type II-fibrene har større evne til å hurtig utvikle kraft, og er man fra naturens side utstyrt med en stor andel av disse, vil man ha gode forutsetninger for å gjøre slike bevegelser.

MUSKELFIBRE: Jo større muskelmasse, jo sterkere. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
MUSKELFIBRE: Jo større muskelmasse, jo sterkere. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Kjønn

Når det gjelder kjønn, er menn som regel sterkere enn kvinner. Dette skyldes flere forhold. For det første har menn en større andel muskelmasse enn kvinner, blant annet som følge av testosteron som bygger muskulatur. I tillegg har de en litt annerledes anatomisk utforming i enkelte ledd som knær, bekken og albuer, noe som gir dem biomekaniske fordeler.

Det er kanskje også mer sosialt akseptert at menn driver med tung styrketrening og dermed utnytter potensialet sitt bedre. Når man går inn og korrigerer for fettfri kroppsmasse, utliknes mange av styrkeforskjellene mellom kjønnene, noe som tyder på at det er små kvalitetsmessige forskjeller i musklenes egenskaper mellom kjønn.

Alder

Når det gjelder alder, synes det som om man oppnår en styrkemessig topp i slutten av 20-årene, før styrken avtar fra rundt 40-årsalderen. Dette kan skyldes fysiologiske forhold, der man av naturlige årsaker bruker lengre tid på å bygge muskulatur siden hormonproduksjon avtar og prosesser i kroppen går langsommere.

Samtidig trener man gjerne mindre enn i ungdommen. Likevel viser det seg at eldre har samme utbytte av styrketrening som ungdom, og det er heller ikke noe i veien for at de trener på samme måte.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Gard Kristian Anderssen

ORTOPEDI

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Type øvelse

En annen faktor som avgjør styrken er den aktuelle øvelsen. I enkelte øvelser er det snakk om å utvikle kraft innenfor et visst tidsrom. Her vil den enkeltes erfaring med øvelsen være av betydning. En person med god teknikk vil gjerne unngå at andre muskler bremser bevegelsen, og dermed utvikle større kraft i det aktuelle løftet. Musklene trekker seg sammen på kommando fra hjerne og nervesystemet, og følgelig vil nervesystemets påvirkning av musklene være sentralt.

De fleste styrkeøvelser er relativt kompliserte og krever et godt samarbeid mellom nerve- og muskelsystemet. Noen muskler skal kobles inn til rett tid, mens andre må kobles ut, siden noen har en bremsende effekt og noen fungerer som støttemuskulatur. Den første styrkeøkningen man ser ved oppstart av et treningsprogram er knyttet til tilpasninger i nervesystemet, eller bedre teknikk om du vil – altså ikke større muskler. Trening vil derfor føre til en både kvalitetsmessig og kvantitetsmessig forbedring av musklene.

Denne artikkelen er revidert av lege Christian Amdahl, 02.11.2018.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Gard Kristian Anderssen ORTOPEDI
Få svar innen 3 dager for 399,-