Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Impingement/subakromialt smertesyndrom i skulder

Spørsmål

Hei. har operert skulder pga langvarige smerter. Det er så mye fremmedord at jeg ikke skjønner helt hva de har gjort. Kan jeg få en oversettelse til god norsk som jeg kan forstå? (Jeg har forkortet og tatt bort noe) Shaver bort bursa. Løser av lig coracoacromiale med shaver. Freser den ventrale osteofyten under akromion med akromioblaster. Har etter dette en helt rett acromion. Man finner artrose i grad 3 i AC ledd .går inn i ledden og freser vekk ca 4- 7 mm av laterale kragebeinet. Superior leddkapsel og posteriore leddkapsel intakt. vurdering: impingement syndrome i skulder, primær artrose i andre ledd skulderreg

Kvinne 47

Kvinne 47
Svar

Hei ! Takk for spørsmål. Jeg skal prøve å oversette fagspråket etter beste evne for deg.

Du har vært gjennom en typisk operasjon for det man ofte (ihvertfall tidligere) kaller impingementsyndrom i skulderen. I dag er det mer vanlig å kalle det subakromialt smertesyndrom.

Rundt selve skulderleddet ligger det en stor seneplate bestående av sener fra 4 muskler. Denne strukturen kalles rotatormansjetten og skal bla.a. stabilisere selve leddet når man beveger armen. "Taket" over rotatormansjetten er skulderbladet, som heter akromion på fagterminologi. Tanken ved impingementsyndrom er at det hos noen blir svært trangt mellom leddhodet i skulderen og skulderbladet. Ved gjentatte bevegelser, spesielt arbeid over skulderhøyde, blir senene da klemt mellom disse 2 benete strukturene (impingement = avklemming). Det oppstår senebetennelser og betenelse i den omgivende slimposen (bursa). Kroniske betennelser kan igjen gi opphav til kalkavleiringer (osteofytter) som igjen gir trangere forhold og ytterligere forverrer problemet.

Noen vil kun ha dette problemet isolert, mens andre som deg, også har slitasje i leddet mellom kragebeinet (clavicula) og skulderbladet (akromion) , altså akromioclavicularleddet = AC-leddet.

Disse 2 tilstandene gir smerter i/under skulderbladsnivå, derav subakromialt (betyr under akromion) smertesyndrom.

Behandlingen du har fått retter seg inn mot disse forandringene. Den er gjort artroskopisk (kikhull) og er som følger:

Først fjerner man den betente slimposen (shaver bursa), delvis for å ta den bort i seg selv, men først og fremst for å kunne se de andre strukturene.

Deretter løser man av et leddbånd fortil på skulderbladet for å komme til med en benfres som gjør at man får høvlet bort kalkavleiringen (osteofytten) som gir trange forhold. Operatøren vurderer så at undersiden av skulderbladet er helt rett og dermed er plassforholdene gjenopprettet. Man går så inn i leddet mellom skulderbladet og kragebeinet (AC) og finner uttalt slitasje i leddet (artrose grad 3). Dette løses ved at man freser bort 4-7 mm av den delen av kragebeinet som ligger an mot leddet, og man gjenoppretter dermed også plassforholdene der. Dette har man fått til ved å beholde øvre (superiore) og bakre (posteriore) del av leddkapselen, som dermed gir stabilitet i leddet og raskere tilheling.

Det konkluderes altså til slutt med at man fant forhold forenlig med impingementsyndrom og slitasjegikt i AC-leddet.

Håper dette var til hjelp. God opptrening !