Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Stivhet og svakhet i muskler

Spørsmål

Har siden mai i år gått med diffuse symptomer i muskler og ledd. Jeg begynte å kjenne stivhet i muskler. Statiske bevegelser som for eksempel å stå stille gjør meg svært sliten, spesielt i ryggen, og ved belastning (trening) får jeg en gelefølelse og skjelving i muskulatur i ekstremiteter.

Jeg oppdaget på samme tidspunkt fasiculasjoner som kommer og går konstant over hele kroppen. I tillegg kjenner jeg at enkelte muskler dirrer når jeg slapper av. Disse symptomene startet i lår/legger, og har gradvis spredt seg til hele kroppen. Ca. to måneder etter jeg kjente de først symptomene fikk jeg de samme symptomene i armer, hals, svelg og kjeve. Jeg blir stiv i underarmer og fingre, og jeg blir svært fort sliten i kjevemuskulaturen når jeg spiser. Musklene i bakerste del av tungen oppleves stiv, og jeg får problemer med å flytte maten rundt i munnen og artikulere ord.

Videre kjennes det ut som jeg har svakhet rundt ledd, spesielt kne og skulderledd. De oppleves slarkete, og det forekommer ofte ”knekk”- lyd i leddene. Jeg har også den siste tiden opplevd svært høy spyttproduksjon.

Jeg har blitt utredet til nevrolog to ganger med fire måneders mellomrom. Her ble det foretatt en generell nevrologisk undersøkelse med testing av styrke, sensibilitet, refleks etc. Ingen avvikende funn. Nevrologen sier at det ikke kan være noen alvorlig nevrologisk sykdom, da de ville sett en forandring fra første gang jeg var til konsultasjon. Jeg har i tillegg tatt MR av hodet, uten avvikende funn.

Blodprøver uten unormale funn, bl.a.CK, B12, vitamin D, stoffskifte-prøver, jern, kalsium, sink, CRP, enzymer og elektrolytter.

Utredning som ikke har blitt gjort:
MR av ryggraden, evt. knær, skuldre.
Ryggmargsprøve
Muskelbiopsi
EMG/ENG

Kan det være en alvorlig nevrologisk sykdom, selv om nevrologene ikke har noen objektive funn på det?
Kan det være ryggmargskreft, eller vil sykdomsforløpet utarte seg annerledes/ hurtigere?
Kan de være noe revmatologisk?
BFS?
Stoffskiftet?

Svar

Hei,

Og takk for dine spørsmål. Flere av disse er utenfor mitt kompetanseområde, men jeg skal svare etter beste evne. Du har altså vært plaget i ca et halvt år med muskelsvakhet, skjelvinger og fasikulasjoner (blant annet). Det er ikke funnet holdepunkter for nevrologisk sykdom. Vedrørende det første spørsmålet ditt har ikke jeg kompetanse til å svare på dette: du har vært hos nevrolog 2 ganger uten tegn til alvorlig nevrologisk sykdom, og da syns jeg i utgangspunktet man skal stole på det. Hvis det tilkommer nye elementer må dette nesten vurderes på nytt, men av nevrolog og ikke revmatolog.

Det er ingen ting i din sykehistorie som får meg til å mistenke ryggmargskreft (hverken leukemi eller andre kreftformer), men dette er heller ikke mitt kompetanseområde. Jeg tror nok fastlegen din er bedre til å svare på dette enn det jeg er, og jeg regner med at du har vært der.

Når det gjelder revmatisk sykdom har jeg imidlertid noen refleksjoner: du forteller om muskelsvakhet, skjelvinger og svakhet rundt ledd som også "knepper". Knekklyder i ledd er ikke tegn på sykdom, dette er vanlig og ufarlig. Høy spyttproduksjon er så vidt jeg vet heller ikke tegn på noen spesiell sykdom, men man må utelukke at det ikke skyldes at du faktisk har vansker med å svelge spyttet vekk - for eksempel pga svakhet i muskulaturen i svelget. Myositt er en betegnelse på muskelbetennelse som vi ser i revmatologien. Som regel følger dette sammen med hudforandringer (dermatomyositt), men slett ikke alltid. Ulike muskelgrupper vil affiseres avhengig av type sykdom, men oftest kjenner man det først i store muskelgrupper - og i lår og skuldre/overarmer. Svelgmuskulatur er oftest ikke involvert før langt ute i sykdomsforsløpet og man har da betydelig muskelsvakhet ellers i kroppen. Jeg får ikke umiddelbart mistanke om myositt ut fra hva du beskriver, spesielt det at du har normal CK taler i mot. Du nevner muskelbiopsi og EMG, dette er undersøkelser man tar på indikasjon og bestilles av spesialist (i dette tilfelle revmatolog eller nevrolog), og man skal da som regel ha mistanke om en spesiell sykdom før dette rekvireres. Hvis man mistenker myositt begynner man med muskeltesting og blodprøver, hvor man og kan ta med såkalte myosittspesifikke antistoffer - og andre antistoffer. Dette kan du jo diskutere med legen din om kan være indisert. CK kan også kontrolleres for å se til at den ikke stiger.

Stoffskifteproblemer er lett å utelukke med blodprøver, dette kan gi en rekke ulike, uspesifikke symptomer, så det er på sin plass å undersøke om det ikke allerede er gjort. Jeg vet dessverre ikke hva du mener med BSF. Ut fra hva du skriver her kan jeg ikke se noen grunn til å ta ryggmargsprøver.

Det at det er vanskelig å spise/tygge og svelge er et symptom som må tas på alvor og utredes. Det høres jo heldigvis ut som nevrolog ivaretar dette og det er veldig positivt at det ikke har skjedd noen progresjon over 4 måneder. Ved myositt ville jeg også forventet progresjon ubehandlet over fire måneder, og i alle fall ville jeg ventet å se noe i blodprøvene dine. Men kanskje disse skal tas på nytt, og eventuelt ta med såkalte myosittspesifikke antistoffer.

Håper dette kunne oppklare noe av det du lurte på, god bedring!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-