Smerter i flere ledd

Spørsmål

Har smerter i hofter, skuldre, håndledd og noe stive/vonde fingre på venstre hånd. Smertene i hoftene tiltar utover ettermiddagen hvis jeg har gått en del. Noe "stråling" nedover lårene. Smertene i hoftene avtar i løpet av ca. 30 min. dersom jeg legger meg ned. Har vært til røntgen to ganger, men det påvises ingen slitasje.

Svar

Hei,

Og takk for ditt spørsmål. Du har altså smerter i hofter med noe stråling nedover, smerter i skuldre, håndledd og venstre hånd. Det er gjort røntgen to ganger uten funn av slitasje.

Det er ikke godt å si hva smertene dine kan skyldes ut fra det du forteller, men flere diagnoser kan være aktuelle. Ettersom du har hatt plager en stund, kan det være grunn til litt nærmere utredning, med blant annet blodprøver. Det er da viktig å se på om du har betennelse (SR og CRP) i kroppen - som tegn på blant annet leddgiktssykdom eller muskelsykdom/årebetennelser som av og til kan gi smerter. Dessuten kan man ta mer spesifikke revmatiske prøver med tanke på leddgiktssykdommer (RF, anti-CCP og ANA). Ut fra disse svarene må legen din vurdere om det er indikasjon for ytterligere utredning, som da kan bestå i mer billeddiagnostikk (for eksempel ultralyd eller MR), eller henvisning til spesialist. Slitasje kan heller ikke helt utelukkes på bakgrunn av vanlig røntgen.

Symptomer som kan være lurt å notere seg før nytt legebesøk er: morgenstivhet, og eventuelt hvor lenge? Lindring av bevegelse eller varme/varmt vann? Sesongvariasjon? Smerter i muskulatur, eller mer spesifikt kun i ledd?

Håper dette var til noe nytte, og god bedring!