Polymyalgia revmatika eller ikke?

Spørsmål

Jeg fikk diagnosen Polymyalgia Revmatica i juni 2015 og ble da satt på prednisolon med nedtrapping fra 30 mg til 2,5mg ut mai 2016. Da mente min fastlege at jeg kunne slutte helt, både med prednisolon og calsium (Farmagon)
Dette har tydeligvis vært for tidlig, da jeg har smerter i hofter, lår og skuldre. Jeg har prøvet meg med 25mg prednisolon et par dager for å teste (det har vært tvil om smertene skyldes PR) Det hjelper. Spørsmålet er da om jeg skal gå
på en ny "kur" , eller gå på liten dose ?
Jeg har smerter i setemuskulaturen spesiellt når jeg sitter (umulig å kjøre langt med bil) Dette er en plage jeg har hatt i mange år og jeg er derfor i tvil om dette har noe med PR å gjøre?

Svar

Hei.

Ditt spørsmål her er rent konkret om du skal starte med en medisinkur nå eller ikke (Prednisolon)
Spørsmålet er aldeles korrekt å stille, og du skal ha et konkret svar på det, ja eller nei.
Problemet er at vi ikke er i en posisjon hvor vi kan iverksette konkrete medisinske behandlinger for enkeltpasienter, for det er ikke forsvarlig på noen som helst måte, over internett, med den begrensede informasjon vi har om pasienten (deg) her.
Det er din lege som må ta stilling til om du nå skal sette igang med Prednisolon eller ikke, og det er et viktig spørsmål som du skal ha svar på uten videre, her og nå. Ring gjerne legen din med en gang og forhør deg om dette.

Jeg kan si litt generelt omkring det å bruke den medisinen eller ikke:
Dersom det nå er din Polymyalgi som har blusset opp igjen, så SKAL du begynne med medisinen igjen. Du skal da han en dose som er høy nok til å dempe symptomene dine i betydelig grad, og å få senkningen din til å gå ned.
Senkningen din er også avgjørende viktig informasjon her, for å avgjøre om du skal begynne med medisiner eller ikke. Dersom du senkning har steget igjen, evt mye, så taler det klart i retning av at det er din polymyalgi som har blusset opp igjen, spesielt når du har symptomer som minner om de du hadde tidligere.
Men dersom senkningen er / var helt lav, UTEN Prednisolon, så taler det imot at det er polymyalgi som er årsaken til smertene dine nå. Og da skal du ikke ha denne medisinen heller.

Du har nå testet ut Prednisolon og det har hjulpet mot smertene. Var dette i samråd med legen eller ikke? Jeg vil fraråde deg å starte slik behandling på eget initiativ og ikke i samråd med lege, for da kan du teoretisk risikere å feilmedisinere deg. Det at medisinen ser ut til å hjelpe nå, kan naturligvis være et tegn på at det er din PR som har blusset opp igjen, men det er svært langt fra ensbetydende med at det er dette som er årsaken. Problemet er nemlig at den medisinen vil dempe symptomer (f.eks. smerter) av svært mange andre årsaker også, og da kan en medisinvirkning mistolkes som at du har PR nå.
Dersom du ikke har fått tatt senkningen før du nå startet med prednisolon, så kan bruk av prednisolon nå også skjule en senkningsstigning, dvs at den kan ha steget (som følge av evt PR) og så har den falt igjen pga prednisolon. Og isåfall får ikke legen din mulighet til å stille korrekt diagnose, hvis prednisolonen maskerer / skjuler en evt stigning i senkningen.

Det er helt klart veldig mulig at du har en oppblussing av din PR, men det kan jeg ikke hverken bekrefte eller avkrefte over internett, bl.a. pga manglende mulighet til å undersøke deg, og ingen kjennskap til senkningen din og utviklingen i den.

Dersom du nå har PR, så kan det ofte være riktig med en litt høy dose innledningsvis, som så reduseres gradvis, men ikke så fort at symptomene blusser opp igjen. Og så reduserer man dosen ned til lavest nivå som klarer å holde symptomene borte og senkningen lav. Men dose, varighet, nedtrapping osv, er helt individuelt og må avgjøres av din lege, som kan følge utviklingen, dvs smertenivå, senkning m.v.

Her er som du skjønner, kun en ting å si, og det er at denne ballen må du spille over til legen din, for hverken jeg eller du kan eller skal medisinere dette, spesielt når vi ikke vet om dette skyldes en oppblussing av PR eller ikke.
Sagt med andre ord, så er det avgjørende her om denne diagnosen blir stilt eller ikke, og det sier du at der er usikkerhet om. Det må derfor legen din fjerne usikkerheten om, dvs enten tolke det som PR og gi deg medisiner, eller så ikke tolke det som PR, og da må legen isåfall stille en annen diagnose på symptomene dine.

Lykke til og god bedring, uansett. Ta snarest kontakt med legen din for å få avklart dette svært viktige spørsmålet.