Leddgiktsykdom eller infeksjon?

Spørsmål

Har hatt residiverende episoder med hevelse og smerter medialt i knær nå i nesten 3 år. Dette blir oftest utløst av feber, halssmerter, hodepine og nedsatt almenntilstand. Vekslet gjerne mellom knær.

Først hjalp antibiotika og det ble borte lenge. Så ble det en stund veldig hyppige utbrudd uten at jeg fikk medisiner annet enn voltaren. Etter at jeg har fått kortisonsprøter i kneet ved utbrudd har det gått lenger tid mellom hevelsene igjen. Nå er det alltid i venstre kne hvor jeg har en tidligere skade fra før. Nå har jeg ikke lenger feberutbrudd på forhånd, men kan gjerne være slapp ca 2 uker på forhånd. Etter vondt i kneet forrige uke fikk jeg nå kraftig hevelse i hånd og betennelse i høyre håndledd samt at jeg bare måtte hvile og var trøtt hele tiden.

Normale/negative verdier for revmatoid faktor, anti-CCP og ANA med undergrupper
HLA-B27 negativ
Hva slags flere prøver kan taes? Chikungunyaserologi?

Er det riktig at jeg blir følt opp på Revmatisk avdeling etter dette hendelsesforløpet? Hvorfor ikke infeksjonsmedisinsk?
Det er jo en autoimmun respons, men det må vel være en årsak til det når ingen i familien min har hatt leddgikt, må det ikke? Er dette ikke en mer systemisk sykdom da det alltid begynte med feber og slikt til å begynne med og antibiotika hadde effekt?

Legene sier lite om hva de tenker videre annet enn å se hva som skjer og forklarer heller ikke hva de ser etter videre av tegn på at det kan være det ene eller det andre. Er det ikke noe mer jeg kan gjøre?

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei,

Og takk for mange interessante spørsmål! Du forteller om 3 år med hevelser og smerter i knær, nå i det siste kun venstre kne. Du har hatt en episode med betennelse i håndledd også, og du får allmensymtpomer og noen ganger feber før/i forbindelse med disse utbruddene. MR har ikke vist så mye aktuelt, bortsett fra væske i kneet, og revmatiske prøver er negative. Du har tidligere hatt effekt av antibiotika, men ut fra hva du skriver virker det ikke som man har trodd du har hatt en infeksjon i leddet. Det kan virke som om i alle fall det/de første tilfellene var utløst av en form for infeksjon.

Det er selvsagt flere ulike differensialdiagnoser å vurdere her. Dette kan dreie seg om en såkalt seronegativ leddgikt, hvor revmaprøvene ikke slår ut. Dette er ikke helt uvanlig, og kan godt arte seg som beskrevet ovenfor. Det er ikke uvanlig med allmensymptomer og noe feber i forbindelse med oppbluss av leddgikt.
Noen har åpenbart også tenkt på infeksjon som årsak til plagene dine, da du har blitt behandlet med antibiotika. En såkalt septisk artritt er vel dette høyst sannsynlig ikke – altså bakteriell infeksjon i selve leddet. Dette behandles med intravenøs antibiotika og kirurgisk skylling av leddet. Det er en svært viktig diagnose å knipe, da leddet vil skades dersom det ikke behandles. Man diagnostiserer det ved å tappe leddvæske og dyrke mtp aktuelle bakterier. Ettersom du har hatt affeksjon av flere ulike ledd, kan denne diagnosen så godt som avskrives, og jeg regner med at behandlende leger har utelukket dette.
Infeksjoner kan også noe mer indirekte, via ulike immunologiske prosesser, gi leddhevelser, og sannsynligvis også utløse leddgiktsykdom. At du har hatt effekt av antibiotika er ikke så rart, selv om du ikke har hatt en bakteriell infeksjon som årsak til plagene dine. Antibiotika har nemlig også en antiinflammatorisk effekt – det virker altså betennelsesdempende, så mange leddgiktpasienter kan oppleve bedring på dette.
En rekke ulike virus kan gi artritter og leddbetennelser, som regel som en engangsepisode. Men noen kan også gi mer kroniske plager. Du nevner Chikungunya, som er et alphavirus, som alle typisk gir feber, utlsett og leddbetennelser som i noen tilfeller kan bli kroniske. Her blir reiseanamnese viktig – har du vært i tropiske strøk i forkant av første anfall? Inkubasjonstiden på disse typiske alphavirusene er gjerne fra et par dager til 3 uker. Det er ikke vanlig å ta blodprøver mtp disse virusene med mindre det er spesifikk mistanke om det, det er svært sjelden vi ser dette i Norge.
Flere langt mer vanlige virus kan også utløse leddbetennelser. Som regel er dette forbigående. Man tester vanligvis ikke på dette i utredningen av voksne med leddhevelser. Behandlingen av artritt vil uansett være den samme – først med NSAIDs som Voltaren, eller med kortisoninjeksjoner. Senere med med kraftige immundempende behandling.

Leddgikt har en arvelig komponent, men det er absolutt ikke slik at det alltid går i familier. Mange leddgiktspasienter er den eneste i sin slekt med sykdommen, så det trenger ikke være noen annen årsak enn dette til plagene dine.
Sist kan selvfølgelig din tidligere skade gi residiverende leddbetennelse og hevelse. Imidlertid vil ikke dette forklare leddhevelser i andre ledd enn det skadde kneet.

Jeg syns det virker fornuftig at revmatolog utreder deg. Ut fra hva du forteller får jeg ikke noen spesifikk mistanke om at plagene dine skyldes infeksjon. Det er som sagt vanlig med allmensymtpomer og feber også ved leddgikt. Man skal imidlertid alltid ha i bakhodet infeksjoner som årsak, da tenker jeg spesielt på borrelia, ulike tarmpatogener, tuberkulose og streptokokk A. Dette er jo hos deg utredet, med unntak av tuberkulose, som man undersøker på ved mistanke eller dersom du er i risikogruppen. Dette kan du jo nevne ved neste kontroll.

Ellers syns jeg ikke det er noen grunn til å gi opp – det er jo mye igjen man kan gjøre! Kortisoninjeksjoner og voltaren er gode behandlingsalternativer, men hvis det ikke er nok må man prøve andre betennelsesdempende medisiner. I dette faget er det ofte mye «vente- og se», og det kan nok være frustrerende for mange pasienter. I alle tilfelle må det være lov å spørre hva legen tenker, hvilke diagnoser som vurderes og hva som gjenstår for å stille en endelig diagnose. Det syns jeg du godt kan spørre om klare svar på, ingen skal bi fornærmet over det. Lykke til og god bedring!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-