Kalde fingre - Raynauds fenomener

Spørsmål

Hei. Jeg har en datter på 42 år som har problem med veldig kalde fingre som blir stive og uten følelse sev om det er mange varmegrader. Hun har hatt (har) Anorexi og har lavt stoffskifte. Fastlegen hennes sier at hun bare må leve med det. Hun kan nesten ikke være ute hvis det er under 15 varmegrader. Finnes det noen hjelp for dette?

Svar

Hei, og takk for ditt spørsmål!
Din datter får altså veldig kalde fingre når hun er ute, selv om det ikke er særlig kaldt. Dette kan høres ut som det vi kaller Raynauds fenomener, dersom det er slik at huden også endrer farge under disse anfallene.

Raynauds fenomener er en overdrevet vaskulær reaksjon (altså reaksjon fra blodårene) fra kroppens side på kulde eller stress. Små blodårer i spesielt fingre (men også evt andre steder) trekker seg kraftig sammen når man blir kald, og man får en tydelig og skarpt avgrenset fargeforandring. Det kalles primær Raynaud hvis symptomene kommer alene, uten bakenforliggende sykdom. Raynaud kan også være ledd i bindevevssykdom, og kalles da sekundær Raynaud.

Raynaud kan være to-fasisk eller tre-fasisk, dette refererer til fargeforandringene. For å stille den kliniske diagnosen, er det vanlig å si at man må ha minst to fargeforandringer (hvitt til blått), men mange har også en reaktiv rød fase i etterkant. Dette er ikke nødvendigvis vondt, men kan være meget smertefullt. Noen får sårdannelse på fingrene, det dreier seg da som regel om sekundær Raynaud. Primær Raynauds er vanligst hos unge kvinner og går ofte i familier.

Raynauds fenomener kan behandles og plagene lindres godt hos de fleste. Det viktigste er å bruke varmemidler og ta hensyn. Dette innebærer å alltid ha med seg hansker når man skal ut, bruke varmeelementer i votter og sokker, og være nøye med å la vannet bli godt og varmt før man vasker hendene. Flere gode råd og hjelpemidler kan man få av en ergoterapeut, noe fastlegen kan henvise til. De fleste med primær Raynaud har tilstrekkelig effekt av slik behandling og trenger ikke medikamenter.

Hvis dette ikke er nok, pleier man å behandle med en medikamenttype som kalles kalsiumblokkere. Disse brukes vanligvis som blodtrykksmedisin, og vil utvide små blodårer. En del får plager med for lavt blodtrykk på denne behandlingen, men det er ellers trygg og enkel behandling. Ved svært alvorlige plager kan andre medikamenter også være aktuelle.

Du forteller at din datter har anoreksi og problemer med stoffskiftet. Begge disse lidelsene kan gjøre at man blir kald og får plager med kalde fingre. De ovenfor beskrevet fargeforandringene vil imidlertid ikke komme til syne på bakgrunn av underernæring eller dårlig behandlet lavt stoffskifte.

Dersom din datter har Raynaud, og det har debutert de siste årene (altså i voksen alder), er det naturlig å gjøre en viss utredning for å utelukke bindevevssykdom. Denne utredningen tas ofte i sin helhet hos fastlegen, men det kan bli aktuelt med henvisning til revmatolog for undersøkelser.

I alle tilfelle, også dersom det er underernæring som er årsak til hennes plager, kan mye lindres ved hjelp av varmemidler og andre enkle tiltak. Lykke til!