Hyperparathyroidisme

Spørsmål

Har adenom paa biskjoldbruskkjertelen og Parathormon 12.Ikke nsett som primaer hyperparathyroidisme da kalsium er normal.
Er kronisk tungpusten,innimellom dyp hyperventilering.Lunger O.K.,utredet av lungelege.Intense ryggsm.,periodevis sm.straalende ut i armer,ben.Sovnproblemer uavbrudt 3 aar,sover 90 min. av gangen.
Er som en syk 80 aaring,kraftlos,uvelbefinnende,glemsk,nedsatt konsentrasjon.Periodevis noe polyuri.Virker da noe dehydrert,veldig slanke anker,haandledd.Samtidig tungpust,torste.
Naar jeg drikker,forverrer tilstanden seg,hevelse i ansiktet,trykk
i hodet og oyne,nedsatt bevissthet og syn,taakesyn.Samtidig akutt deprimert.
Tilstanden varierer,forverrres 3.til 6.menstr.dag,synes det er for alvorlig til aa forklares som klimakterieplager.
Varighet ca.1 aar.Sjogren beh.fra august 04.Hypothyreose 6 aar.
Er det annen hormonforstyrrelse,hormonforstyrrelser generellt.Hva er sympt.paa hoy PTH.Vaskulitt,tidl.hatt lign.sympt.etter Furix,Ibux.

Kvinne, 48 år

Svar

Hei!

Høyt nivå av PTH (parathyroideahormon) i blodet ser man som oftest ved primær hyperparathyroidisme. Det skyldes som regel et adenom (godartet svulst) slik som du beskriver. Adenomer trenger ikke være hormonproduserende og da skyldes symptomene kun den lokale prosessen på halsen. Adenomer utgått fra biskjoldbruskkjertelen er imidlertid som oftest svært små og gir ingen lokale symptomer. Hva var årsaken til at de påviste et adenom hos deg? Forhøyet PTH, men normalt kalsium? screening?
Tretthet, slapphet, forstoppelse, stor diurese, hukommelsesvansker, kraftløshet er alle symptomer på forhøyet kalsium i blodet. Imidlertid må man tenke på andre årsaker som anemi, hypothyreose (lavt stoffskifte) og depresjon. Man kan bli deprimert av kroppslige symptomer, men må ikke glemme at en depresjon kan presentere seg med kroppslike symptomer som svimmelhet, forstoppelse osv.
Jeg regner med at kalsium (ioniserte formen) verdien er kontrollert flere ganger, i såfall kan man slå seg til ro med det svaret. En høy PTH verdi i seg selv er rapportert å kunne gi kløe, men de fleste symptomene kommer sekundært til hyperkalsemien (som beskrevet over).
Du beskriver hevelse i ansiktet samt trykk i hodet etter væskeinntak. Er det blitt tatt nyreprøver? (kreatinin og urea) samt blodtrykk?
Du har diagnosen sjøgren. Har du symptomer fra ledd, hud? Sjøgren presenterer seg ofte sammen med andre reumatiske sykdommer som leddgikt eller SLE. Vet du om det er blitt gjort noe utredning mhp. dette? Du får snakke med din fastlege, hun må nesten undersøke deg for å si om en slik utredning kan være aktuelt.