Fra Celebra til Brufen

Spørsmål

Hei. Jeg har hatt Mb. Bekterev siden jeg var 25 år. Har de siste 16 år brukt Celebra 200 mg 1x dgl med god effekt. Har ikke hjerterelaterte problemer. Men for 1 år siden fikk jeg plutselig trang hals (dysfagi-problematikk). Gjennomgikk en mengde sykehus-us., uten at problemet er identifisert. Jeg har også fått noe som minner om slimhinnebetennelse i nesen. Så i pakningsvedlegg til Celebra at medikamentet kan gi betennelse i spiserøret (øsofagus) i sjeldne tilfeller. Nevnte dette for min allmennlege. Han foreslo på denne bakgrunn at jeg kunne prøve Brufen Retard i stedet for C. Men jeg er ganske engstelig for å gå over på et annet preparat. Kan kroppen få "sjokk" (problemer av noe slag) når jeg går over på Brufen? Celebra er jo spesialtilpasset bl.a.til Bekterev. Celebra bruker jeg hver dag, og jeg har brukt C. hver dag gj. 16 år. Min lege har skrevet om Brufen: "Mot Bekterevs smerter og stivhet. 1-2 tabl.dagleg i perioder". Kan jeg bruke Brufen hver dag slik som Celebra uten problem? 1 eller 2 tabl daglig ? Skal Brufen tas med mat eller ikke? På pakn.vedlegget står det "skal tas med et glass vann". Ingen ting om mat. I pasientinfo på NVR Den norske legeforening står det: "Depottabl. må svelges hele med rikelig væske og helst utenom måltid". I Felleskat står det: "Tas med mat ved følsom mage. Skal tas med 1 glass vann". Er det greit å bruke Somac (syrenøytr.) samme dag som Brufen? Det mener min sykepleier-kone. Jeg plages av mye spenningshodepine. Kan Brufen gi mer hodepine? Når kan jeg drikke alkohol ved daglig bruk av Brufen ? Jeg har hatt regnbuebetennelse flere ganger, hull på hornhinne (som er immunologisk betinget i flg. min øyelege). Bør øynene kontrolleres ofte pga inntak av Brufen, mer enn ved bruk av Celebra? Er det andre momenter i samband med overgang til og bruk av Brufen som jeg bør være obs. på? Har de siste 25 år arbeidet som rådgiver med eksamensadministrasjon/veiledning i vgs og høgskole. Ganske stressende yrke.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei,

Og takk for dine spørsmål. Du har altså Bektherev sykdom som du de siste 16 årene har behandlet med Celebra med god effekt. Nå har du fått problemer med følelse av trang hals og problemer med nesen. Du har vært til en rekke utredninger på sykehuset uten funn.

Celebra kan gi øsofagitt, det stemmer. Det kan også Brufen, som er et medikament i samme kategori. Begge medisinene er såkalte NSAIDs. men Celebra er en ren COX2-hemmer, som virker noe mer spesifikt, og hvor man kan unngå noen av bivirkningene fra blant annet Brufen. Brufen består av ibuprofen, det samme virkestoffet som i Ibux, men som depottablett, med gradvis frigjøring av medikamentet.

Nå antar jeg at du ikke har øsofagitt, for det er ikke vanskelig å påvise ved gastroskopi, som jeg antar du har vært til med tanke på at du er omfattende utredet på sykehuset.

Likevel, det kan kanskje ikke utelukkes at plagene dine er en bivirkning av medisinen. Medikamentet har fungert godt på deg i mange år, uten at du tidligere har hatt bivirkninger, men vi skal alltid stille oss det spørsmålet. Og da kan det jo være verdt å forsøke et annet medikament. Det jeg likevel ville forsøkt å gjøre først, for å få sikker klarhet i om dette faktisk er en bivirkning, er rett og slett å ta en medikamentpause. Dersom du merker tydelig bedring av disse symptomene etter et par uker uten medisiner, har vi en mer sannsynlig årsakssammenheng. Da er det fornuftig å forsøke et annet medikament. Hvis dette overhodet ikke lar seg gjøre grunnet grunnlidelsen din, syns jeg den planlagte strategien med å forsøke et annet medikament er fornuftig. Dersom du ikke blir noe bedre av å slutte, ville jeg snakket med legen min, men foretrukket å fortsette på medikamentet som har fungert godt i så mange år.

Kroppen din vil ikke få sjokk av å bytte medikament, det er ikke farlig sånn sett. Alle medikamenter som virker kan ha bivirkninger, og gjerne litt forskjellige bivirkninger, så man må ofte bare prøve seg frem til man finner et som fungerer og ikke gir plagsomme bieffekter. Hodepine er en ikke uvanlig bivirkning av begge medikamentene, den kan være forbigående, man må bare prøve seg frem. Brufen kan tas med eller uten mat, men det er viktig at den skyldes godt ned med et glass drikke. Dersom man tar den til måltid kan man kanskje unngå noen magebivirkninger. Vanlig dosering for pasienter med Bekhterev er 2 tabletter (til sammen 1600 mg) 1 gang daglig, men du skal følge din leges forskriving av preparatet. Den kan tas kontinuerlig slik som Celebra. Den kan og kombineres med Somac, men dette skal være etter avtale med lege. Du skal ikke ta medisiner som er foreskrevet noen andre enn deg. Det er ingen spesielle regler rundt Brufen og alkohol, bortsett fra å vise moderasjon (det gjelder også Celebra), da kombinasjonen av medisinen og stort alkoholinntak kan være hardt for magen. Du trenger ikke følge annen øyelegekontroll ved et medikamentbytte.

Håper dette var til nytte, og god bedring!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-