Fibromyalgi

Spørsmål

Jeg tror jeg har Fibromyalgi !

Kan dere sende meg en mail om hvor de 18 kontrollpunktene er for å stille en diagnose .

Mann, 51 år

Svar

Hei !

Jeg har vedlagt en link til en fin side på Lommelegen, med god og oversiktlig informasjon om fibromyalgi.

Kanskje du allerede har lest denne, og på den måten blitt interessert i disse 18 "kontrollpunktene".

Disse er følgende:

Diagnosekriteriene fra American College of Rheumatology:

Utbredt smerte
Dvs. i minst tre kroppskvadranter pluss i midtlinjen, av minst 3 måneders varighet, samt:

Trykkømhet med smerteopplevelse ved inntil 4 kg trykk med fingertupp på minst 11 av følgende 18 triggerpunkter (9 bilaterale)
Suboksipitalt
Lavere cervikalt, lateralt ved processus transversus i nivå C5-C7
Midt på øvre trapeziusbuk
Supraspinatusutspringet ved øvre mediale scapulahjørne
Interkostalt over 2. costa, like lateralt for kostokondralovergangen
2 cm distalt for laterale epikondyl
Øvre laterale kvadrant av glutealregionen
Trochanter major
Medialsiden av femurkondylen, like proksimalt for kneleddsspalten

Dette er medisinske anatomiske beskrivelser av forskjellige steder på kroppen, og vi skulle ideelt hatt et anatomisk atlas så kunne jeg ha vist deg disse. Hvis du har tilgang til det selv, så kan du jo finne disse i atlaset.
Men helt enkelt er det ikke, det må sies.
Dessuten så er det ikke hensiktsmessig å prøve å bruke et slikt oppsett for å selv få bekreftet diagnosen, oppsøk heller din lege så kan legen teste ut disse punktene for deg.

Håper dette kan være til nytte for deg, og ønsker deg lykke til !