Enbrel mot leddgikt - Hvilke bivirkninger?

Spørsmål

Jeg ønsker oversikt over bivirkninger av denne nye medisin. Da jeg nå skal starte opp med denne etter godkjenning fra Rikstrygdeverket (trygdekassen)
Kari.

Sykdommer: Raumatoid Artrit
Medisiner: Embrell

Kvinne, 51 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Enbrel virker ved å blokkere effektene til et stoff som heter TNF-alfa. Ved leddgikt bidrar TNF-alfa til betennelsesprosessen i leddene og blokkering av TNF-alfa er derfor gunstig. TNF-alfa har også en lang rekke andre funksjoner i kroppen, blant annet er den svært viktig for immunforsvaret.

Den vanligste bivirkningen ved bruk av Enbrel er reaksjon rundt injeksjonsstedet. I og med at immunforsvaret kan hemmes, kan risikoen for infeksjoner også øke, det viser seg at lutfveiene er særlig utsatt. Rennende nese og hodepine er andre bivirkninger du kan risikere.

Enbrel kan trolig også gi mer alvorlige bivirkninger, men disse ser heldigvis ut til å være sjeldne. Blant annet disse bivirkningene er hjerteinfarkt og blødninger.