Anti-centromer antistoff

Spørsmål

Hei !

Jeg tok utvidet blodprøver for snart 7 år siden , siden jeg var plaget med korsrygg smerter på den tiden . Blodprøvene viste Hlab27 positiv , samt ANA positiv - og anticentromer på 13. Jeg var hos revmatolog etter dette , og han fant ingen kliniske funn og supplerende blodprøver var normale . Han mente korsrygg smertene var relatert til jobben min som er fysisk tung . Og at blodprøvene kun var et tilfeldig funn !

I 2016 , fikk jeg noe hudproblemer i form av eksem. Jeg nevnte disse blodprøve svarene fra 2011 (hadde da ny fastlege ) , og hun mente anti centromer bør sjekkes på nytt , i 2016 var den fortsatt positiv - var på 16 .
Jeg ble henvist til hudlege , og Hudlegen mente det jeg hadde av hudproblemer var psoriasis / eksem - tok også vevsprøve som bekreftet det !

I 2017 var anticentromer 13 . Altså fortsatt positiv ! Hudlegen mente at vi alle kan gå med positive antistoffer uten at vi vet hvorfor , og at de kan forsvinne . Han nevnte en pasient av han som gikk med positiv antistoff i mange år før den ble borte.

Føler meg ellers frisk . Men lurer på om hudlegen har rett , kan man gå med positiv antistoff uten å være syk ?
Jeg tenker jo litt på dette .
Bør legen på nytt henvise meg til revmatolog på bakgrunn av at anti centromer fortsatt er positiv ?
Min fastlege mener det holder med å ta en årlig sjekk på den , så lenge jeg ikke har noen symptomer eller at den er høyere .
Hva er din mening ?

Svar

Hei,

Og takk for ditt spørsmål. Du tar opp en interessant problemstilling, som det ikke finnes noe sikkert fasitsvar på. Hva gjør vi med pasienter med positive antistoffer uten andre tegn til revmatisk sykdom?
Som regel er dette ganske lett - da gjør vi ikke noe spesielt. Tilfeldig påviste antistoffer uten symptomer, for eksempel ANA, legger vi liten vekt på. Mange friske går rundt med forhøyede antistoffer. Anti-centromer er imidlertid litt spesiell, da denne markøren er mer sykdomsspesifikk. Og symptomene man skal være oppmerksom på kan være litt vanskelig å definere.

Du har også vært til revmatolog for utredning av positiv anti-centromer, og der fått utelukket at du lider av revmatisk sykdom. Det er også besluttet å ikke gjøre videre oppfølging. Nå har du hatt positiv anti-centromer i mange år, jeg tror ikke det har noe for seg å kontrollere denne årlig. Den vil nok fortsette å være positiv, det er ikke nødvendigvis sånn at den vil stige ytterligere hvis du nå skulle utvikle noen form for sykdom. Hvor mange friske som går rundt med positiv anti-centromer uten å noen gang utvikle sykdom, vet vi ikke, og det er ikke noen konsensus for om man burde følge helt symptomfrie opp. Det er nok vanlig å gjøre en ganske omfattende utredning av pasienter med positiv anti-centromer. Det man skal være spesielt obs på er raynaud (likfingre), hudforandringer, svelgvansker og symptomer fra mage/tarm og lunge. Ettersom jeg ikke vet hva den første revmatologen har gjort av utredning kan jeg ikke svare på om det burde vært gjentatt eller gjort mer utredning av akkurat deg.

Jeg ville tatt en ny diskusjon med fastlegen din rundt dette nå når dere vet at antistoffet er stabilt positiv over tid. Hvis fastlegen er noe som helst usikker på hvordan du bør følges opp, eller om hvorvidt du er utredet tilstrekkelig, kan han/hun henvise deg på nytt. Dersom revmatologen da ikke syns det er indikasjon for ny utredning, kan hen jo gi beskjed om dette. En henvisning for mye syns jeg ikke kan skade.

Håper dette var til nytte