image: Spinalstenose: MR viser trange forhold for nerver i spinalkanalen i ryggen

Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Spinalstenose: MR viser trange forhold for nerver i spinalkanalen i ryggen

Spørsmål

MR av lenderyggen:

Noe degenerat pregede svarende til skivenivå L4 /L5. Conus uten anmerkning. I nivåsenkning/L2 og L2/ L3 samt L4 sees normale plassforhold. I nivå L4/ L5 foreligger bredbasert venstredominert prolabering. Bilateralt bueleddsarthrose . Innsnevring av passasjen med tranghet for nedadstigende L5 røtter på begge sider, mest venstre I nivå L5 sacrumsees ingen rotaffresjon Langstrakt aksentuert kyfose . Lette kilekofigurerte Corpa i midtre. tredjedel av thoracalolumna, nærmere bestemt corpora TH6,TH7, TH8 ,TH9 og TH10 .Ingen mistanke om rotaffeksjon Det foreligger enlangstrakt aksentruert kyfotisk holdning.BlokkvirvelTH3+ TH4. Ingen rotaffeksjon eller medullaaffeksjon. Degenerative forandringer og eldre utseende lettere kompresasjonsfrakturer i midtre del av thoraccalolumma

Hvor ligger Spinalstenosen her inne? Når du nå har lest dette her , så lurer jeg på hvilken behandling er mest hensiktsmessig ? Jeg har blitt forespeilet operasjon som siste utvei ..

Har store problemer /smerter ved gange , når jeg sitter også. Likeså når jeg forsøker og stå med bøyd rygg , eller rett opp og ned. Smerter er verst på venstre side og ned over i beinet/foten. Av smertestillende bruker jeg Paracet og noen ganger Pinex forte .Har vært hos Ortopedisk , men ble ikke noe klokere av annen behandling. Tusen Takk.

Legger til at jeg er svak i beina .

Kvinne 67
Svar

Hei!

Ryggen din er generelt slitt. I lenderyggen din er mellomvirvelskiven bukende mellom lendevrivel 4 og 5. I tillegg er det slitasjeforandringer i leddene som omgir innholdet i spinalkanalen, og i sum gir dette trange forhold for nervene her - eller såkalt spinalstenose.

Dette vil klassisk kunne gi plager ved aktivitet, hvor smerter, bordovning og tap av tempo er dominerende.

Foruten fysioterapi og ryggskoler, er det ikke så mye som hjelper for spinalstenoser, så lenge det er forårsaket av tranghet som følge av slitasje. En operasjon har som mål å bedre plassforholdene rundt nervne, slik at symptomtrykket blir lavere.

Lykke til!