Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Skade av milt og smerter i ettertid

Spørsmål

For ca 4 måneder siden hadde jeg et uhell på sykkel; jeg fikk skade i hodet og i milten. Hodeskaden er etter hvert ikke merkbar lenger. Når det gjelder miltskaden er det problemer og jeg gjør rede for hendelsesforløpet: Jeg ble innsendt til St Olav og ble undersøkt med CT-røntgen for hodeskaden mens milten ikke ble undersøkt. Det viste seg at jeg ble hjemsendt med blødninger og jeg ble etter en tid innsendt på nytt. Da var situasjonen alvorlig og sykehuset ba min kone om å møte.
Man utførte en operasjon som etter hva jeg forsto satte deler av milten ut av funksjon. Jeg har hjertesykdom og var ganske svak en periode – opptrening med sakte økende intensitet har hjulpet.
Jeg har den siste måneden fått gradvis økende smerter i ribbensområdet opp mot skulderen på venstre side og formen er blitt noe dårligere. Jeg får også økte smerter av en del øvelser når jeg trener og jeg må redusere mengde og intensitet, noe jeg ikke anser heldig.
Jeg er som nevnt redd det har oppstått problemer med milten på nytt og ber om informasjon om hva som er den beste og sikreste måten når det gjelder å undersøke dette. Jeg ber også om annen informasjon du måtte anse nyttig.

Svar

Hei, jeg ser du har hatt en skade i forbindelse med et falt på sykkel. Det du beskriver er at man i utgangspunktet ikke oppdaget at milten var skadet, men oppdaget dette i ettertid. Som jeg forstår har man deretter operert deg på en eller annen måte for å bøte på dette.

Svært ofte vil man i slike tilfeller fjerne milten. Det er ikke så ofte at man reparerer denne, men man kan gjøre det hvis skaden ikke er stor.

I første omgang bør du finne ut om du faktisk fortsatt har milt, og dersom den ikke er fjernet vil beste metode for å kontrollere være å gjøre en CT undersøkelse. Man kan bruke ultralyd, men dette er på langt nær like bra.

Et av problemene med skade av milten er at det kan oppstå en såkalt todelt ruptur. Dette vil si at i utgangspunktet kommer det bare en minimal skade, og denne kan være svært vanskelig å se. På et senere tidspunkt sprekker så milten skikkelig, og det kan det oppstå en relativt farlig blødning. Det er mulig at det ikke var mulig å se skaden på den første undersøkelsen. Men dette kan man kun si noe om ved å gjennomgå de første bildene som ble tatt.

Jeg foreslår at du blir din fastlege om å sjekke hva som er gjort, og om milten er fjernet. Dersom denne ikke er fjernet kan du be om henvisning til CT- undersøkelse for å kontrollere.

Jeg vil imidlertid minne om at etter en slik skade kan du godt har fått skade av andre strukturer I området, for eksempel i ribben og muskulatur. Smerter i lengre tid etter skade er ikke uvanlig. En CT vil være det beste for å se på skade av skjelettet, mens MR vil være bedre for muskulaturen. Snakk med din lege og få en grundig undersøkelse av dette.

Mvh

Bjørn Løndalen
Røntgenlege