MR viser ofte mer enn hva man lurer på

Spørsmål

Hei, jeg er 33 år gammel kvinne og lurer en del på MR resultater jeg har fått etter undersøkelsen. Jeg ble henvist til MR grunnet nevropati i bein som legen kunne ikke forklare. Hadde en episode med smerter i ryggen. Legen ville undersøke om jeg har noen klemte nerver i korsryggen som gjør at jeg har nevropati i beina. Ved MR undersøkelse ble det gjort en bifunn som gjør meg veldig bekymret. Det står følgende: cortical lesjon ved nedre nyrepol på venstre side. Diameter 17 mm. Lavt T1- signal i fremstilte deler. Best forenlig med cyste...det som gjør meg urolig at 1,5 år siden har jeg vært på ultralyd av abdomenog(ble bla undersøkt nyrer) der ble det ikke påvist noe cyste på nyren. Kan de oppstå så rask? Hvorfor skriver radiolog at den er best forenlig med cyste? Betyr det at han/hun er ikke sikker? Det var ikke sagt noe mer om dette i videre beskrivelsen av MR undersøkelse. Kan dette være nyrekreft???

Svar

Hei,
En av "ulempene" ved moderne teknikker som CT, MR osv er at de viser mye mer enn hva man lurer på/spør om. Dette kan være meget bra, og ikke sjelden finner vi noe som vi ikke ventet som kan ha stor betydning. Men langt oftere finner vi såkalte betydningsløse bifunn.

En av de viktigste oppgavene vi har som radiologer er å skille viktig fra ikke viktig, og formidle dette i beskrivelsen. Men husk at vår beskrivelse retter seg ikke mot deg som "privatperson", men mot den lege som henviste deg. Vårt språk gjenspeiler naturligvis dette, og noe som er helt selvfølgelig for en lege kan være en kilde til uro hos deg.

Radiologen som beskriver din undersøkelse beskriver en cortical lesjon, altså noe som ligger i nyrebarken og ikke i nyremargen. "Lavt signal på T1" sier noe om hvordan dette ser ut, og dette passer med væske. Han konkluderer cyste, altså et væskefylt hulrom. Dette er noe som vi finner host over 75% av alle voksne personer (inkludert meg selv). Dette har ingen betydning. En cyste kan ikke bli til kreft.

Så er spørsmålet: Hvorfor ble ikke denne sett på ultralyd? Jeg kan tenke meg følgende årsaker:

1. Den ble sett, men radiologen mente at en cyste er så vanlig at man ikke behøver å nevne den. Jeg kan være betinget enig i dette, men mener nok likevel at det bør nevnes.
2. Den var der men ble ikke sett. Ultralyd har mange fallgruber, og f.eks luft i tarmen kan skjule nokså mye. 1,7 cm er ikke stort, og det er mulig at man ikke så den.
3. Den har kommet etterpå. Cyster kan både vokse og dukke opp, man må ikke være født med dette. Det er fortsatt ikke noe man bryr seg om, og at det har kommet en ny cyste er ikke uvanlig.

Jeg synes ikke du skal tenke mer på dette. Cyster i nyrene er meget vanlig, og gir ingen symptomer. Det finnes tilfeller der man kan velge å behandle, f.eks når cysten blir så stor at den kan presse på ting rundt. Vanligvis er dette ikke et problem under 15-20 cm diameter, og der har du meget langt igjen.

Til slutt: Hvorfor sier man ikke at dette ER en cyste? Vi radiologer har en tendens til å bruke faste uttrykk som vi har lært gjennom utdanningen. Dessuten er det jo slik at 100% sikkerhet finnes ikke innen noe felt av vitenskap inkludert medisin. Når vi sier "best forenlig med" eller "passer med" mener vi egentlig "Dette er" men vi sier det ikke med rene ord. Ut fra hva som beskrives her vil jeg si at dette må være en cyste.

Ha en fortsatt god dag!

mvh

Bjørn Løndalen
Røntgenlege