MR er best og enklest for å vurdere bukspyttkjertel

Spørsmål

Hei! Jeg er en mann på 45 år som har en del kreft i familien på morssiden, spesielt bukspyttkjertelkreft. Det har typisk vist seg når familiemedlemmene er i 60 årene og eldre. Jeg har nå lest at svulster i bukspyttkjertelen tar ofte mange år på å utvikle seg, men når man først merker symptomer er det for sent. Jeg har også lest at ved en endoskopisk ultralydsundersøkelse er det mulig å oppdage tidlige svulster, samt forstadier til kreft i bukspyttkjertel, hvor man da fjerner deler eller hele kjertelen ved funn. Jeg lurte på om du har noe formening om bruk av dette som screeningsmetode? Er det effektivt for å finne forstadier til kreft? I så fall, hvem i Norge har erfaring med dette tror du?

Svar

Hei, når det gjelder endoskopisk ultralyd er dette en metode som ikke brukes av røntgenleger men av spesialister i mage-tarm-medisin og kirurgi. Akkurat hvor du kan få gjort dette avhenger av hvor du bor. I Oslo er det flere som gjør dette, vil jeg tro.

Det er korrekt at bukspyttkjertelkreft er en av de svulstene som er vanskelig å behandle. Dette skyldes at denne typen svulst gir symptomer sent, og når symptomene kommer er sykdommen ofte kommet langt. Så du har rett i at det viktigste er å oppdage tidlig.

Radiologisk er MR beste metode til å se etter forandringer i bukspyttkjertelen. Dette er også enklere å utføre enn endoskopisk ultralyd og ikke på langt nær så ubehagelig. Man kan oppdage svulsten i svært tidlig fase med denne metoden. Jeg vil tro at kapasiteten på endoskopisk ultralyd er mindre enn MR, da det er nokså få som gjør dette i forhold til MR.

Men det er også viktig å tenke over om man skal gjøre en slik utredning. Å kontrollere potensielt friske mennesker er omdiskutert, og det er alltid en mulighet for at man finner såkalte bifunn som kan utløse videre utredning. Men i ditt tilfelle synes det som om det er en tydelig familiehistorie på bukspyttkjertelkreft.

Jeg vil foreslå at det i første omgang gjøres en MR av bukspyttkjertel for å se hvordan foholdene er. Dette kan f.eks din fastlege henvise deg til på sykehuset eller røntgeninstituttt.

mvh

Bjørn Løndalen
Røntgenlege