Hjerne SPECT er ikke så vanlig lenger

Spørsmål

For noen måneder siden var jeg hos en privat nevrolog som sendte meg til Spect 99mTc-HMPAO pga svimmelhet, ustøhet, mm..

Jeg lurer på om du kan hjelpe meg å tyde dette svaret da jeg ikke får noe svar fra nevrologen hva dette kan bety. Fastlegen sier det ikke er noe å bry seg om men jeg lurer likevel på dette svaret. Jeg har nemlig positiv ANA, anti DNA og litt utslag på anti c1q.
Jeg føler meg ikke frisk og har byttet fastlege som jeg skal til om noen dager.

I svaret fra undersøkelsen står det følgende: Høyre hemisfære: Lett til moderat redusert opptak. Små områder med betydelig redusert opptak i alle avsnitt av høyre hemisfære.

Venstre hemisfære: Moderat til betydelig redusert opptak mest uttalt i temporal og occipitallappen.

Konklusjon: Funn forenlig med moderat redusert perfusjon i alle avsnitt av begge hemisfærer. Moderat/betydelig redusert perfusjon i venstre temporal og occipitallapp. Funn forenlig med vasculært mønster.

Hva betyr dette? Jeg er engstelig fordi jeg føler meg ikke bra og nevrologen gir meg ikke svar og revmatologen sier det heller ikke er noe å bry seg om. MR var fint, ingen hvit substans forandringer og angiografi var også bra men dette må da bety noe. Gir Lupus slike forandringer på Spect.

Svar

Hei, jeg svarer på dette spørsmålet i samarbeid med en spesialist i nukleærmedisin som har jobbet i mange år med slike undersøkelser.

Først av alt må jeg si at det er litt uheldig at du ikke har oppgitt alderen din. Det er nemlig slik at disse undersøkelsene viser forandringer som kan være vanlig i en alder, men tegn på sykdom en annen alder. De forandringene som beskrives over vil være helt vanlig fra cirka 60 år og oppover, til og med yngre dersom du røyker eller på annen måte lever usunt.

Dessuten er ikke denne undersøkelsen spesielt god for den problemstillingen du angir, og er litt gammeldags. Beste undersøkelse her vil være en MR – som du har gjennomført – eller en PET av hjernen.

Det som beskrives over er egentlig forandringer som man kan vente som vanlige med økende alder. Men disse skulle også vært tydelig synlig på en MR undersøkelsen. Spesielt hvis det er såpass uttalt som det beskrives på SPECT.

Jeg vil foreslå at du formidler resultatet av denne undersøkelsen til den røntgenavdelingen hvor du har fått gjennomført MR, så kan de se om det er noen funn på denne som kan passe med det som beskrives. Ellers må jeg si at det sannsynligvis er noe som ikke stemmer enten med MR eller ved den andre undersøkelsen. Og tatt i betraktning at denne brukes lite vil jeg nok tro at det er MR som er den korrekte undersøkelsen her. De kan også ta hensyn til din alder ved beskrivelsen. Dersom du er over 60 år kan de ha oppfattet dette som en normal MR for alderen, selv om det er noen forandringer.

Ha en god dag!

Mvh

Bjørn Løndalen
Røntgenlege