Brudd i kragebein

Vanlig skade i forbindelse med fall på utstrakt hånd. Kragebeinsbrudd ses ofte ved sykkelulykker.

RØNTGEN AV BRUKKET KRAGEBEIN: Symptomene er smerter som blir forverret ved bevegelse av arm. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock.
RØNTGEN AV BRUKKET KRAGEBEIN: Symptomene er smerter som blir forverret ved bevegelse av arm. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Brudd i kragebein er et beinbrudd som ofte rammer barn og unge voksne. Kragebeinet er forbindelsen mellom brystbenet og skulderbladet og heter clavicula på latin. Kragebeinsbrudd heter clavicula fraktur. Brudd i skulderblad (Scapula fraktur) er relativt mye sjeldnere.

Skademekanisme

Fall på skulder eller utstrakt arm. Ofte i forbindelse med sport, spesielt sykling. Kan også være som følge av høyenergiskade (trafikkulykke).

LES OGSÅ: Kragebeinet ute av ledd

KRAGEBEINSBRUDD: Kraebeinsbrudd må i en del tilfaller opereres, men ved et "ren" bruddflate som her, vil ikke-operativ behandling være aktuelt. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock.
KRAGEBEINSBRUDD: Kraebeinsbrudd må i en del tilfaller opereres, men ved et "ren" bruddflate som her, vil ikke-operativ behandling være aktuelt. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Symptomer

  • Skuldersmerter
  • Hevelse
  • Forverring av smertene ved forsøk på å bevege armen.
  • Eventuell feilstilling i området rundt kragebeinet og skulderen.
  • Hudblødning (blålig hud).

Hva bør man gjøre?

ved mistanke om kragebeinsbrudd bør man kontakte lege for undersøkelse. Diagnosen stilles ved hjelp av vanlige røntgenbilder.

Behandling

Valg av behandling avhenger blant annet av hvor i kragebeinet bruddet sitter, grad av feilstilling/forkortning og knusningsgrad. Dessuten har alder og krav til funksjon noe betydning. Det har vært vanskelig å dokumentere i gode studier om det er best å operere eller ikke. Generelt kan man si at de fleste vil bli bra med konservativ (ikke-operativ) behandling.

I Norge er det nok likevel vanlig å anbefale operasjon dersom bruddet består av flere fragmenter, det er stor forkortning og det ikke er andre tilstander som gir økt risiko ved kirurgi (for eksempel diabetes og røyking).

Barn behandles nesten alltid konservativt med godt resultat.

KRAGEBEIN: Kragebeinet er forbundet med skulderhøyden (Acromion) Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock.
KRAGEBEIN: Kragebeinet er forbundet med skulderhøyden (Acromion) Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Konservativ behandling

Den konservative behandlingen består av avlastning i fatle de første 1–2 ukene mens smertene er verst. Det er imidlertid viktig å komme i gang så tidlig som mulig med lette bevegelsesøvelser for å unngå tilstivning i skulderleddet og et forlenget rehabiliteringsforløp.

Etter hvert som smertene avtar og bruddet gradvis gror, øker man bevegelsesutslaget og begynner med styrketrening for å på sikt gjenvinne full funksjon i skulder, skulderbue og arm. En kan forvente tilheling etter ca 6–8 uker, men det kan ta flere uker.

LES OGSÅ: Brudd i overarmen

Kirurgi

Den operative behandlingen gjøres vanligvis åpent med pasienten i narkose innen 14 dager etter skade. Fiksasjonen er med plate og skruer. Rehabilitering og tilhelingstid er tilsvarende som for ikke-operativ.

Komplikasjoner

Tilbake til arbeid eller trening

Retur til idrett/manuelt arbeid når man har gjenvunnet full bevegelighet og styrke, og det er fravær av smerter over bruddet ved kraftig trykk, ofte etter 6–8 uker. Etter operasjon med plate må den som regel fjernes pga. hudirritasjon og ubehag ved bæring av sekk. Dette gjøres ca. 1 år etter primæroperasjonen, og man vil ofte anbefale 6–8 uker fravær fra sport sik at skruehullene får tettet seg.