Brudd i en tå

En brukket tå kan være smertefullt. Dette bør du gjøre ved mistanke om brudd i en tå.

BEINBRUDD I TÆR: Her har to av tærne fått en bruddskade. Her er brudd i stortåa og nabotåa. FOTO: NTB Scanpix/Shutterstock
BEINBRUDD I TÆR: Her har to av tærne fått en bruddskade. Her er brudd i stortåa og nabotåa. FOTO: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Tåbrudd har den medisinsk betegnelsen falangfraktur.

Brudd i en tå oppstår typisk ved at man mister tung gjenstand på foten og trenger som regel kun enkel behandling.

Akkurat som fingrene består tærne av tre bein, nemlig en grunn, midt -og ytterfalang. Stortåen består kun av grunnfalang og ytterfalang og er den viktigste på grunn av dens størrelse og funksjon ved gange.

Brudd oppstår i de fleste tilfeller som følge av direkte skade, det vil si at man mister en tung gjenstand på foten eller at man har sparket borti noe med stor kraft. Dette medfører også at det ofte kan foreligge negle – og bløtdelsskade som følge av knusning.

FALANGER: Hver tå har tre ledd og disse kalles falanger. Det minste leddet ytterst er lite (mangler i denne illustrasjonen.) Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock
FALANGER: Hver tå har tre ledd og disse kalles falanger. Det minste leddet ytterst er lite (mangler i denne illustrasjonen.) Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Symptomer

Smerter og hevelse. Blå hud og/eller under negl som følge av blødning. Smertefull bevegelse og vondt for belastning.

Diagnosen

Kontakt lege, som vil undersøke deg og få tatt et røntgenbilde som gir diagnosen.

Behandling av brudd i de ytre fire tær

Brudd i de små tærne behandles som regel ved at man taper skadet tå til en nabotå og man kan belaste inntil smertegrense umiddelbart. En stiv såle kan være av verdi første 1-2 uker inntil hevelsen har avtatt og man kan bruke normale sko. Bruddet gror som regel i løpet av 4-6 uker.

Ved feilstillinger som er store og åpenbare ved det blotte øye, forøker man gjerne å sette bruddet på plass ved manipulasjon. Dersom stabiliteten er dårlig i etterkant, kan det være aktuelt å sette noen midlertidig tynne metallpinner gjennom huden. Dette er imidlertid sjelden.

image: Brudd i mellomfotsknokkel

Brudd i mellomfotsknokkel

Behandling av brudd i stortåen

Hvis det ikke er noen feilstilling behandles brudd i stortå med å tapes sammen med nabotå, eller en liten gipsskinne og belastning inntil smertegrense i en stiv såle.

Dersom det er feilstilling og dårlig stabilitet trenger man å få gjenopprettet stillingen ved manipulasjon, og man setter inn metallpinner gjennom huden som fjernes etter 6-8 uker. Dersom man ikke lykkes med å gjenopprette tilstrekkelig stilling på denne måten, kan det bli nødvendig å åpne opp inn til bruddet, sette det på plass og fiksere med en liten plate og skruer. Denne metallvaren blir stående under huden om de ikke gir vedvarende plager på sikt.