Rabdomyolyse

Ved denne tilstanden dør store mengder muskelceller. Akutt skade eller overdreven trening er to mulige årsaker. Tilstanden kan ramme nyrene og bli svært alvorlig.

HARD TRENING: Enkelte øvelser og idretter - som overdreven og feil utøvelse av crossfit kan øke risikoen for rabdomyolyose. Foto: Microgen / Shutterstock / NTB
HARD TRENING: Enkelte øvelser og idretter - som overdreven og feil utøvelse av crossfit kan øke risikoen for rabdomyolyose. Foto: Microgen / Shutterstock / NTB Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hva er rabdomyolyse?

Rabdomyolyse (kan også skrives rhabdomyolyse) er en sjelden og livstruende tilstand som først rammer muskler, og deretter kan medføre nyreskade. En skade eller ekstrem overbelastning medfører at muskelceller raskt brytes ned. Symptomene kan være muskelsmerter, muskelsvakhet og mørk urin. Hvis man ikke får behandling kan nyrene skades. Ulykker, skader og ekstrem trening er hyppige årsaker.

Rabdomyolyse kan også skrives rhabdomyolyse og på engelsk heter det rhabdomyolysis.

Hva skjer i kroppen?

Rabdomyolyse er en komplisert tilstand. Når muskelceller blir skadet, frigjøres det flere stoffer som går over i blodet ditt. Dette er salter, muskelenzymer (CK) et protein kalt myoglobin. En plutselig, stor frigjøring av slike stoffer fra døde muskelceller kan medføre alt fra ubetydelige endringer til livstruende forandringer i kroppen. Myoglobin kan brytes ned til stoffer som skader nyreceller og akutt nyresvikt kan oppstå.

image: Hvilke muskler bruker du når du løper?

Hvilke muskler bruker du når du løper?

Årsaker

Det kan være flere årsaker til plutselig skade av muskelceller. Dette er noen av de vanligste årsakene:

 • Ulykker og skader som gir akutt celledød i muskler. Eksempler er bilulykker, fallulykker eller andre traumer som forårsaker ødeleggelse av skjelettmuskulatur. Skader kan også føre til nedsatt tilførsel med oksygen til muskelen, som igjen gir celledød. Herunder også tilstanden akutt muskellosjesyndrom.
 • Ekstrem trening, som maratonløp eller høyintensiv trening
 • Bruk av narkotiske rusmidler, for eksempel kokain og heroin
 • Bruk av enkelte medisiner. For eksempel høye doser med kolesterolsenkende medisiner (statiner).
 • Arvelige muskelsykdommer
 • Ekstreme kroppstemperaturer – både heteslag og nedkjøling (hypotermi).
 • Alvorlig dehydrering
 • Elektrolyttforstyrrelser eller forstyrrelse i stoffskifte
 • Infeksjoner (sjeldent)
 • Langvarige kirurgiske inngrep
 • Immobililsering. Pasienter som faller, og ikke klarer å reise seg og blir liggende over lengre tid før de får hjelp, er utsatt. Det samme for pasienter som behøver langvarig sengeleie.
 • Idiopatisk: Noen ganger finner man ikke årsaken til at rabdomyolyse oppstår, da kalles dette idiopatisk rabdomyolyse.
EKSTREMTRENING: Trening er sunt, men en høyt antall repetisjoner og stor totalbelastning kan være tøft for en utrent kropp. Tilpass treningsmengden ut fra formen! Foto: Karin Jaehne / Shutterstock / NTB
EKSTREMTRENING: Trening er sunt, men en høyt antall repetisjoner og stor totalbelastning kan være tøft for en utrent kropp. Tilpass treningsmengden ut fra formen! Foto: Karin Jaehne / Shutterstock / NTB Vis mer

Overdreven trening

Nylig ble tre personer innlagt på sykehus i Nordland etter hard crossfittrening.

Overdreven machotrening kan gi alvorlige skader. På Norges idrettshøgskole sine nettsider kaller professor Truls Raastad det «idiotitrening». Skadene kan gjøre at man settes tilbake flere måneder i muskelstyrke og være livstruende.

Kroppshevinger – også kalt pull ups eller hang ups er den treningsformen hvor det hyppigst er rapportert rabdomyolyse. Crossfit eller crossfitinspirerte timer er eksempler på en treningsform som har medført rabdomyolyse hos utøvere. (4)

image: Allmennlegen svarer: - Dehydrert og særdeles sliten etter Birkebeinerløpet

Allmennlegen svarer: - Dehydrert og særdeles sliten etter Birkebeinerløpet

– Man overdriver ved at man klarer å bremse den eksentriske fasen av en bevegelse. Ved hang ups, altså kroppshevninger, er det få utrente personer som klarer flere enn to-tre repetisjoner. Men hvis disse får en makker som kan hjelpe dem til å løfte seg opp, for så å senke seg rolig ned igjen, kan man ende opp med å gjøre det flere ganger enn hva muskelen tåler, har Raastad tidligere forklart til Lommelegen.

Raastad sier at det som går igjen i alle disse selvpåførte rabdomyolyse-tilfellene ved hang ups, er at de som trener i utgangspunktet bare har klart noen få (eller ingen) repetisjoner på egen hånd.

Resultatet kan bli hovne armer, og flere symptomer som beskrevet lenger ned i saken.

Raastad påpeker at det ikke er farlig å trene, men at det er lurt å bruke hodet og ikke la deg pushe til total utmattelse av overivrige personlige trenere eller instruktører.

LEGEN SVARER: Vondt i leggene etter langvarig løping. Kan det være rabdomyolyse?

Risikogrupper

Noen grupper har høyere risiko for å utvikle tilstanden:

 • Idrettsutøvere: Maratonløpere, de som trener spinning eller høyintensive intervalløkter med ulike former for øvelser, trekkes spesielt frem.
 • Brannmenn: Utsatt for varme, dehydrering.
 • Soldater i militæret: Store fysiske påkjenninger som krevende øvelser, opptakstester og trening. De kan også være mer utsatt for varme, kulde eller dehydrering.
 • Eldre mennesker: Eldre som har dårlig balanse, faller og sliter med å reise seg igjen, og derfor har risiko for å bli liggende over tid.
 • Mennesker med diabetes og leversykdom.
  (1)
image: Når er det for kaldt å trene ute?

Når er det for kaldt å trene ute?

Symptomer

Symptomene kan variere. Tre symptomer er sentrale og kan settes opp i en triade – der det ene symptomet oppstår før det andre:

 1. De første symptomene som oppstår er vanligvis gradvis økende muskelsmerter, og muskelstivhet
 2. Deretter svakhet i de musklene som rammes. Det kan være hevelse i muskelen, den kan være hoven, rød og gi smerte ved berøring.
 3. Urinen vil være rød eller mørk, colafarget.
  (3)

Men det er verdt å merke seg at 50 % av dem som får diagnosen ikke klager over smerter eller svakhet i muskulatur. Symptombildet er derfor ofte annerledes enn den klassiske triaden. (3)

Noen opplever rask puls, feber, kvalme og oppkast. Andre symptomer kan være slapphet, leddsmerter, uro eller forvirring. (1)

image: Hva er normal farge på urin?

Hva er normal farge på urin?

Når bør man oppsøke lege?

Rabdomyolyse er en alvorlig, men sjelden tilstand.

Ved symptomene ovenfor og ved mistanke om rabdomyolyse bør man raskt oppsøke lege eller kontakte legevakt. Ikke vent til dagen etter.

Diagnose og undersøkelser

I tillegg til de kliniske undersøkelse og sykehistorie, kan noen tester avdekke tilstanden.

En urintest kan måle myoglobin i urinen, og en blodprøve kan se om du har for høye verdier av kreatinkinase (CK) i blodet.

Man kan også på et senere tidspunkt ta en biopsi fra muskelen for å bekrefte diagnosen.

Behandling

Væskebehandling er en viktig del av behandlingen. Du blir lagt inn på sykehus og får væske og elektrolytter gjennom en blodåre. Denne væsken vil "rense" kroppen for stoffene som ble frigjort etter muskelcelledød.

Ved alvorlig rabdomyolyse som rammer nyrene, kan det være behov for å rense blodet ved dialyse.

Etter behandling på sykehus kan det være behov for fysikalsk rehabilitering for å gjenvinne styrken i muskelen som ble rammet.

LEGEN SVARER: - Jeg ble innlagt på sykehus for rabdomyolyse. Opplever vedvarende plager.

Forebygge rabdomyolyse

Ved å unngå noen av de kjente årsakene til rabdomyolyse kan du unngå å utvikle tilstanden.

 • Ved start med ny treningsform, start forsiktig og lytt til kroppen din. Gradvis øk belastningen – over tid. Plutselig økning i treningsmengde eller belastning gir stor risiko for flere skader, og vil ikke gjøre deg noe sprekere – tvert imot!
 • Kjenn dine grenser for hvor langt du skal «pushe deg selv» på trening.
 • Velg PT eller instruktør som har kompetanse og kunnskap
 • Husk nok drikke – spesielt ved varme omgivelser eller fysiske belastninger.
 • Unngå heteslag.
 • Ikke misbruk alkohol eller illegale midler.
 • Statiner er en medisin som redder liv. Den senker kolesterolet og forebygger alvorlige hjerte og karlidelser. Ikke slutt eller endre dose uten å snakke med legen om det. Opplever du muskelsmerter, er det viktig å ta opp bivirkningen med legen.
 • Hvis du har diabetes eller leversykdom, vær nøye med å følge opp behandling av sykdommen.

Prognose

Hvis behandlingen starter opp tidlig, er prognosen god. Man vil da kunne unngå varig nyreskade. Nyreskade er den vanligste komplikasjonen.

1) Clevelandclinic: Rhabdomyolysis 2) Medline plus: Rhabdomyolysis 3) NSBI: Rhabdomyolysis: Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment, 2015 4) Norges idrettshøgskole: Idiottrening