Leddbåndskader i fingrene

Leddbånd i finger kan bli skadet, og ved sport som håndball, volleyball og turn er dette en yppig skade.

SKADE I FINGER: Ved idretter som for eksempel håndball og turn kan fingerens leddbånd skades. Noen ganger kan fingeren gå helt ut av ledd. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SKADE I FINGER: Ved idretter som for eksempel håndball og turn kan fingerens leddbånd skades. Noen ganger kan fingeren gå helt ut av ledd. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

I et fingerledd er det små leddbånd som hjelper til med å holde leddet stabilt. Leddbåndene kan overstrekkes eller ryke hvis leddet utsettes for stor kraft i feil retning. Den medisinsk betegnelsen er ligamentskade i finger.

Fingrene har tre ledd: ytter-, midt- og grunnledd. Tommelen har imidlertid kun to; grunnledd og ytterledd. Denne teksten omfatter leddbåndsskader uten brudd i finger, og de opptrer oftest i fingrenes midtledd og grunnledd. Stort sett kan man behandles disse uten operasjon.

I tommelen er båndskade i grunnleddet mer komplisert. Det kan noen ganger være aktuelt med operasjon dersom skaden er komplett og fører til dårlig stabilitet.

Et fingerledd består av leddkapsel og leddbånd som skal tillate god bevegelse i leddet, men samtidig holde det stabilt slik at det ikke glir fra hverandre og gir dårlig funksjon. Dersom leddet utsettes for stor kraft i feil retning, kan dette kapsel -og båndapparatet skades delvis (overstrekkes) eller komplett (ryker). Ved komplett skade har man gjerne «fingeren ut av ledd», eller fingerluksasjon. Typisk skjer dette i forbindelse med idrett, som for eksempel håndball.

LES OGSÅ: Smerter i tommel: Brudd eller forstuing?

FINGER UT AV LEDD: 12 år gammel jente fikk lillefingeren ut av ledd på vollyballtrening. Foto: NTB Scanpix/Science Photo Library.
FINGER UT AV LEDD: 12 år gammel jente fikk lillefingeren ut av ledd på vollyballtrening. Foto: NTB Scanpix/Science Photo Library. Vis mer

Symptomer

  • Smerter
  • Hevelse
  • Eventuell feilstilling.
  • Forverring ved forsøk på bevegelse av aktuelt ledd, eller det lar seg ikke gjøre.

Fingre kan også få seneskade. Symptomer er droppfinger eller problemer med å bevege finger.

Behandling

Et fingerledd ut av stilling bør settes på plass så raskt som mulig, og man skal ikke vente på røntgenbilder først. Feilstillingen er lett å se med det blotte øye. Noen klarer å sette fingeren på plass selv, men hvis dette ikke lykkes, skal man oppsøke lege umiddelbart. Lokalbedøvelse kan gis før fingeren dras på plass.

Når leddet er på plass, skal man teste dets stabilitet. Det gjelder for øvrig all fingerleddsskade, også der leddet hele tiden har vært intakt. Man vurderer da leddets potensial til å skli ut ved bøy og strekk. I tillegg vil legen gjøre tester med sideforskyvning.

LES OGSÅ:
image: Brudd i finger og hånd

Brudd i finger og hånd

Behandlingen er som regel teiping av skadet finger til nabofinger i 2-4 uker. Ustabile ledd kan behøve noen uker med en gipsskinne. Særlig gjelder dette grunnledd som har lett for å gå ut bakover igjen.

Enkelte ganger klarer man ikke å sette leddet på plass ved å dra i det. Det kan skyldes at det ligger deler av kapselapparat (kapsel, leddbånd) innslått i leddet og klemmer seg i mellom. Man behøver da operasjon ved at man åpner inn til leddet og fjerner innslått vev, før man setter leddet på plass og lukker.

Fingerledd stivner raskt når man slutter å bevege de (immobiliserer). Det er derfor viktig at behandlingen tidlig består av kontrollert bevegelse, i tillegg til eventuell bevegelsesrestriksjon. Å gjenvinne full bevegelighet etter fingerleddsskade kan ta lang tid.

LES OGSÅ: Brudd i en tå