Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Venlafaxin og graviditet

Spørsmål

Jeg skriver på vegne av min datter. Hun er 34 år og frisk . Hun har brukt medisin mot depresjoner og angst i flere år. Hun har høyere utdanning og lederstilling som hun fungerer 100 % i. Nå bruker hun Venlafaxin 150 mg. Hun ønsker sterkt å slutte og har prøvd flere gg men blir så dårlig at hun begynner igjen. Hun føler hun ikke blir tatt på alvor av legene. Hun har gått hos psykiater som annonserte med å hjelpe pasienter med nedtrapping,. Hun sluttet fordi legen bagatelliserte problemet. Nå har hun psykologhjelp og fastlege, Opplever at fastlegen ikke har nok kompetanse . Hun er nå i en alvorlig krise på grunn av dette og er svært langt nede, Hennes sterke ønske er å få barn men tør ikke pga medisinene. Jeg har lest forskning om virkninger av medisiner på barnet. Den store siste undersøkelsen fra FHI viser at medisinbruk i de første 6 mnd ikke viser noen skader eller problemer for barnet men de siste tre mnd frarådets medisinbruk. Jeg ønsker sterkt å hjelpe , men helsevesenet synes ikke å ha gode løsninger på dette. Jeg har lest at overgang til en annen medisin med lengre seponeringstid gjør nedtrappingen enklere . Hvilken medisin kan det være ? Jeg har spurt flere leger , men de virker ikke åvære oppdatert på forskning og kunnskap om dette. hun kan vurdere. Har du oversikt over tilbud som er kvalifisert til å behandle dette ? Jeg tror hun trenger en trygg lege som forstår henne og følger henne tett. Hun vet veldig godt at seponeringen må gå sakte , men den siste fastlegen ga henne et opplegg som antakelig var for rask. Dette er blitt kritisk og jeg frykter for hva hun vil finne på dersom dette ikke går. Kjenner du til pasienter som har gjennomgått svangerskap med denne type medisiner. Det kan hende hun trenger disse , men det vet hun ikke etter så lang tids bruk uten oppfølging av lege. Det er fortvilet å ha kommet i denne. situasjonen når legene heller ike tar ansvar for å sette pasienter på slike legemidler.

Kvinne 34
Svar

Hei.


Jeg anbefaler deg og henne å lese god og balansert info om venlafaxin og graviditet på www.relis.no. Det er et nettsted med "legemiddelprodusent uavhengig informasjon", og det er knyttet til våre universitetssykehus. 

Skriv inn "venlafaxin graviditet seponering" i søkefeltet, og du får en rekke interessante svar om dette.


Her er ett av disse:

https://relis.no/sporsmal_og_svar/4-6818?source=relisdb


Det en ser ved alle disse artikler og svar, er at en så langt ikke har holdepunkter for økt forekomst av misdannelser hos barn hvor mødre har brukt dette medikamentet, men en mulig tendens til tilpasningsforstyrrelser like etter fødsel. Konklusjonen er at det ikke er direkte frarådet under enhver omstendighet, å bruke dette i svangerskapet, hvis mor absolutt må ha medikamentet, hvilket det kan høres ut som i din datters tilfelle.


Jeg kan ikke si noe om hvor realistisk eller mulig det er for din datter å seponere dette, noe som selvfølgelig ville vært idealet, men prinsippet må være at det skjer så sakte som mulig, i samråd med lege, og med økt frekvens at støttende samtaler med lege og/eller psykolog. 


Jeg vet ikke hvilken medisin du sikter til forøvrig, som alternativ.

Du spør om jeg har noen oversikt over tilbud om hvem innen helsevesenet som skulle kunne hjelpe henne med dette.

Det er ikke et spesialfelt innen noen gren av medisinsk vitenskap, og i utgangspunktet vil fastlege i samarbeid med psykiater og gynekolog, være riktig instans. Hvis hun opplever at fastlegen ikke gir tilstrekkelig oppfølging for dette, så kan hun vurdere å skifte fastlege, naturligvis.  Du skriver at siste seponeringsforsøk gikk for fort. Det er en nyttig erfaring, for da vil hun kunne gjøre det vesentlig saktere neste gang, og fremfor alt så er det jo slik at en slik seponering er noe som pasient og lege må avtale sammen, det kan ikke enveis-dirigeres fra lege. Det er hun det gjelder, og da kan og bør hun avgjort ha en aktiv del i planlegging og tilrettelegging av neste eventuelle seponeringsforsøk.


Jeg håper at informasjonen kan være til nytte, ikke minst all den objektive og balanserte informasjonen om akkurat dette temaet på relis.no.


Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-