Trombocytopeni som følge av medisinbruk

Spørsmål

To ganger de siste fire år, har jeg fått trombocytopeni som følge av medisinkurer. Første gang etter Brexidol og andre gang etter Flagyl. Begge tilfeller utartet seg helt likt: Et døgn etter fullført kur ble kroppen full i utslett, og antall trombocytter gikk raskt nedover i tiden som fulgte. Begge ganger har jeg blitt "reddet" ved hjelp av prednisolon. Etter hva jeg har forstått tilhører Brexidol og Flagyl to forskjellige grupper av medisiner. Hva har disse to medisiner felles, siden jeg reagerer helt likt? Det er svært viktig for meg å få kartlagt dette, med tanke på evt. senere behov for medisiner.

Kvinne, 40 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Trombocytopeni er en alvorlig tilstand der mengden blodplater blir svært lav. Dette gjør at blodets evne til å koagulere/levre seg blir dårligere, noe som igjen kan føre til alvorlige blødninger.

Årsaken til trombocytopeni er ofte ukjent, men i sjeldne tilfeller kan det være en alvorlig bivirkning av legemidler. Du har fått denne bivirkningen etter behandling med både Brexidol og Flagyl. Som du sier hører disse legemidlene til forskjellige medisingrupper og de har ikke noe direkte til felles virkningsmessig. Men begge medisinene er kjent å kunne gi trombocytopeni i sjeldne tilfeller.

Det virker som om du har fått en kraftig allergisk reaksjon på disse medisinene med tanke på at du har fått utslett. Årsaken til trombocytopenien er at legemidlene har ført til en allergisk reaksjon som har rettet seg mot blodplatene dine, noe som igjen har ført til at disse har blitt ødelagt.

Jeg klarer ikke å gi deg noen direkte årsak til hvorfor begge medisinen har ført til trombocytopeni, men jeg kan gi deg noen generelle råd for hvordan du kanskje kan unngå flere tilfeller:

*Ta opp dette med fastlegen din. Det kan være aktuelt å undersøke om du er spesielt disponert for trombocytopeni.

*Du bør ikke bruke Brexidol eller Flagyl flere ganger, med mindre det er helt nødvendig.

*Når du får resept på nye legemidler, må du alltid gi beskjed om at du flere ganger har hatt trombocytopeni.

*Gi også alltid beskjed om dette ved eventuelle sykehusinnleggelser.

*Husk at også reseptfrie legemidler kan gi slike bivirkninger i sjeldne tilfeller. Konferer med legen din om bruken av slike medisiner.

Jeg håper svaret mitt har hjulpet deg.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn