Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Symptomer ved overgang fra Anafranil® til Venlafaksin

Spørsmål

Jeg er kvinne 59 år. Jeg har stått på Anafranil for depresjon i 30 år. Min dose siste årene har vært 150 mg. Har aldri prøvd å slutte før nå. Har trappet ned medisinen over 10 dager og samtidig begynt med en ny sort som heter Venlafaxin. I dag (dag 10) er siste dag (50 mg.) Anafranil og bruker nå 75 mg. Venlafaxin. Gikk bra de første dagene men føler meg nå tom i hodet og utilpass med svettetokter. Skal til fastlegen min om 4 dager. Tror du jeg vil bli bedre etter hvert eller er dosen for lav. Ville prøve dette da jeg ikke har følt meg så bra siste året. Tenkte at en nyere medisin ville fungere bedre.

Kvinne 59
Svar

Hei,

  

du forteller at du har slitt med depresjon i 30 år og har brukt Anafranil® mot dette, men at du nå har trappet ned medikamentet over 10 dager i samråd med lege og samtidig begynt med Venlafaksin. Du beskriver at du nå for tiden bruker 50 mg Anafranil® og 75 mg Venlafaksin. Du opplyser at det har gått bra de første dagene, men at du nå opplever symptomer i form av tomhet i hodet, svettetokter og utilpasshet. 


Det er flere ting som muligens kan ha skjedd her, men symptomene du beskriver er lite utfyllende. 

Her kommer det noen generelle betrakninger:

Seponeringsreaksjoner kan skje dersom man trapper et antidepressivum for fort ned (og med tanke på hva som er fort har jeg opplevd store individuelle forskjeller fra pasient til pasient). 

Da kan man oppleve for eksempel generelle fysiske symptomer som hodepine, skjelving, svette med mer; søvnforstyrrelser, emosjonelle symptomer som svingende humør, tilbakefall når det gjelder depresjon, angst; symptomer fra mage-tarm-trakten som kvalme, oppkast og diaré. 

Seponeringsreaksjoner opptrer gjerne tre dager etter seponering/for rask nedtrapping. 


En annen mulighet er bivirkninger av Venlafaksin som ifølge felleskatalogen kan blant annet omfatte kvalme, oppkast, diaré, svimmelhet, munntørrhet, forstoppelse, hodepine, svetting (inklusive nattesvette) med mer. 

Bivirkninger i starten av behandling med Venlafaksin vil ofte gå over etter 14 dager. Man kan ved uttalte bivirkninger også man vurdere å halvere dosen og trappe opp langsommere. 


Man bør også vurdere om den samlete dosen av antidepressiva i overgangsperioden er blitt for høy (for eksempel fordi du har en genetisk variant som gjør at legemidler omsettes annerledes i kroppen enn hos de fleste) som i så fall kan samlet sett ha ført til et serotonergt syndom. 

Serotonergt syndrom er en potensiell farlig tilstand og kjennetegnes blant annet av muskelrykninger, kraftig svette, skjelvinger, høy puls, feber og endret mental status.


Samlet sett er det altså meget viktig at du tar kontakt med legen din og rapporterer symptomene du opplever slik at legen kan ta en vurdering av hva som kan være bakenforliggende årsak til tilstanden din og justerer behandlingen deretter. 

En blodprøve for å måle hvor mye av legemidlene har kommet inn i blodet ditt kan også være aktuell. 


Jeg håper at jeg har klart å hjelpe deg på veien videre og ønsker deg god bedring.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-