Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Spørsmål om interaksjon mellom Remeron/Mitrazipin, alkohol og cannabis

Spørsmål

Hei. Er det farlig å kombinere remeron s/mirtazapine med stoffer som hasj eller mariuahna . Og er det farlig å kombinere det med alkohol?

Svar

Hei og takk for ditt spørsmål!

Man bør være forsiktig med alkoholbruk i kombinasjon med Mitrazipin, særlig dersom legemiddelet gis i høye doser. Dette fordi både alkohol og Mitrazipin har en såkalt "dempende" effekt på sentralnervesystemet, og dermed kan gi nedsatt bevissthet og problemer med pust og blodsirkulasjon om de kombineres i høye doser. Hvor høye doser av disse stoffene som tolereres i kombinasjon avhenger av flere faktorer, og det må gjøres en individuell vurdering. Jeg foreslår derfor at du diskuterer dette med legen som har skrevet ut medikamentene til deg. 

Når det gjelder interaksjoner mellom cannabis og Mitrazipin er det lite tilgjengelig informasjon om dette, men i litteraturen finner jeg en utredning fra 2013 som oppgir at det ikke finnes noen kjente interaksjoner. Det må likevel nevnes at cannabis og andre rusmidler frarådes på grunn av deres virkning på sentralnervesystemet, særlig ved psykisk sykdom som kan forverres ved bruk av cannabis.