Samtidig bruk av kolesterolsenkende medisiner og kosttilskudd som kan senke kolesterol

Spørsmål

Jeg bruker en kolesterolmedisin som heter Rosuvastain 10 mg. Apotek og andre anbefaler at man kan bruke Betavivo havrehjerter eller tyggetablett som skal ha den egenskapen at den senker kolesterol og også blodsukker. Jeg har god kontroll på kolesterolnivå og bra konrollert blodsukker, men er det trygt å bruke Betavivo tyggetablett i tillegg til kolesterolmedisinen ? Er ACB-operert for 8 år siden og må vel av den grunn bruke noe som holder kolelesterolnivået så lavt som mulig. Siste måling : Kolesterol 3,5 LDL 2,5 og HDL 1,5

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei,
Og takk for spørsmål.
Betavivo havrehjerter inneholder betaglukaner, en type løselig kostfiber. Den tar opp vann i tarmen og danner en slags gele hvor næringsstoffer eller legemidler kan holdes igjen slik at de tas opp saktere eller i mindre grad. Løselige fibre kan potensielt redusere kolesterolet med opptil 10 %. Tyggetablettene inneholder plantesteroler. Steroler er en gruppe fettstoffer som blant annet er viktige komponenter i celler hos dyr, planter og mikroorganismer. Plantesterolene er litt forskjellige fra de fettstoffene menneskekroppen danner, og kan konkurrere med vårt eget kolesterol om opptak fra tarmen. Daglig inntak av tilstrekkelige mengder kan senke totalkolesterol og LDL-kolesterol med rundt 10 % som tillegg til statinene og kan være et tilskudd til kosten dersom man ikke får ned kolesterolet på annet vis.

Du skriver at du tar kolesterolmedisinen fordi du er ACB-operert. Rosuvastatin og andre statiner senker totalkolesterol og LDL og øker HDL. De verdiene du oppgir ligger i utgangspunktet innenfor det normale referanseområdet, men LDL er nok kanskje noe høyt med tanke på operasjonen du har gjennomgått. Man tilstreber nok et lavere nivå, og du og din fastlege eller hjertelege bør følge opp dette dersom du ikke når behandlingsmålet med et statin alene. I tillegg til å bruke statiner har du sikkert også fått beskjed om å tilpasse kostholdet, være i en viss aktivitet og å eventuelt slutte å røyke. Alle disse tiltakene vil gi positiv påvirkning på kolesterolet ditt. Kosttilskudd med plantesteroler kan eventuelt tas som tillegg dersom man ikke får tilstrekkelig gjennom kosten, og kan senke totalkolesterol og LDL ytterligere. Akkurat Betavivo tyggetabletter kjenner jeg ikke direkte til, og jeg kjenner ikke til at det er gjort konkrete studier på den. Det er i midlertid gjort studier med plantesteroler tidligere, og i Norge med plantemargarin (Vita Hjertego’ Proaktiv) hvor deltakerne fikk i seg 1,5-3 g plantesteroler daglig. Effekten av Betavivos tyggetabletter, som gir 1,5 g plantesterol daglig vil kunne ligge på samme nivå, noe som fortsatt kan være en utilstrekkelig reduksjon for deg.

Du spør om det er trygt å bruke Betavivo tyggetabletter i tillegg til rosuvastatin 10 mg. Vi er nå inne på det området som dreier seg om interaksjoner, som enkelt forklart er om opptaket eller virkningen av et legemiddel blir påvirket av et annet, et kosttilskudd eller en matvare av ulike årsaker. Når det er sagt kjenner jeg ikke til noen interaksjoner mellom plantesteroler og statiner, men dersom man vil være på den helt sikre siden kan man sørge for å ta plantesteroltilskudd på et annet tidspunkt på døgnet. Dette fordi det er opptaket av statinet fra tarmen man er redd for å påvirke. Den ekstra effekten på kolesterolet er bare ønskelig. Rosuvastatin ser ut til å tas opp nokså langsomt, og i liten grad, og det kan derfor være ekstra viktig å ta eventuelle kosttilskudd til en annen tid på døgnet som et føre-var-prinsipp.

For næringsmidler og kosttilskudd er det sjelden utført såkalte interaksjonsstudier, altså studier på om de kan påvirke legemidler på et bestemt vis. Du sier ingenting om du bruker andre medisiner, og jeg kan derfor ikke gi deg et grundigere svar enn dette. Når det gjelder betaglukaner vil de i tillegg til å kunne senke kolesterolet kunne redusere blodsukkeret ditt. Siden de danner geler i tarmen vil de likevel kunne holde igjen andre medisiner i tarmen og har således et større såkalt interaksjonspotensiale. Dette kan være særlig viktig ved legemidler som tas opp langsomt eller ufullstendig i utgangspunktet.

Som du ser er den potensielle effekten av Betavivo plantesteroler relativt sparsommelig. Når man bruker statiner som forebyggende behandling etter en ACB-operasjon bør LDL-kolesterolet være lavere enn de verdiene du oppgir. Jeg vil derfor råde deg til å kontakte lege for å få en optimal kolesterolsenkende behandling.