Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Rådgivning om kombinasjoner av steroider og revmatiske medisiner

Spørsmål

Jeg stiller dette spørsmålet siden jeg går på medisiner i forbindelse med kronisk revamtisk sykdom. Sykdomsaktiviteten er stabil og jeg er fysisk 90% tilbake til der jeg var før sykdommen begynte. Jeg har svært lite symptomer. Jeg trener masse og har av sportslige grunner begynt med testosterone enanthate injeksjoner, 250mg hver 5.dag(320mg i uken). Jeg tar blodprøver hver 2.uke for å følge med på lever, nyrer og andre verdier av relevanse. Itillegg til testosterone enanthate tar jeg også aromasin 12.mg annenhver dag for å blokkere konvertering til østrogen. Denne dosen kan bli dobblet ut ifra østrogen nivåer. Denne kuren skal jeg holde på med i ca 10-12 uker. 2 uker etter siste injeksjon skal jeg begyne med nolvadex(tamofixen), 40mg i 14 dager, etterfulgt av 20mg i 2 uker til. Dette for å få tilbake min naturlige testosteron produksjon. Spørsmålet mitt blir da om jeg kan møte på noen overaskende bivirkninger til tross for at jeg tar blodrøver? Tatt i betraktning at jeg bruker infliximab og methotrexate. Det er først og fremst bruken av methotrexate i kombinasjon med kuren jeg er litt skeptisk til. Jeg har ikke funnet noen interaksjoner mellom disse stoffene men vet jo at f.eks NSAIDS forsterker giftigheten av methotrexate. Jeg er fulgt klar over at dette ikke er ideelt, men skal bruke disse medisinene resten av livet så jeg ønsker finne ut hvordan dette fungerer. Har lite lyst å snakke om dette til min revmatolog.

Mann 30
Svar

Hei.


Her har vi såvidt jeg forstår, en situasjon hvor du bruker legemidler forskrevet av lege/revmatolog, og denne medisinen er du jo nødt til å bruke. Og så velger du i tillegg å bruke steroider, for å øke sportslige prestasjoner. Unødvendig å si, men dette er jo ulovlig og potensielt helseskadelig, og det er prinsipielt sett etisk noe vanskelig for meg som lege å gi deg råd om gjennomføring av helseskadelige aktiviteter, selv om jeg godt forstår at du er opptatt av å gjennomføre dette med minst mulig risiko for helseskade og bivirkninger, og derfor spør om råd om akkurat dette.


Det du spør om her, er om du "kan møte på noen overaskende bivirkninger til tross for at du tar blodprøver".

Det kan du. Bivirkninger kan ofte ikke forutsies, og jo flere medikamenter en kombinerer, jo større blir sjansen for uønskede bivirkninger. Subjektive bivirkninger er det også betydelig mulighet for, som for eksempel psykiske, og slike bivirkninger kan en ikke gardere seg mot ved å ta jevnlige blodprøver. Det gjelder forøvrig bivirkninger generelt, det lar seg ikke kontrollere ved å ta regelmessige blodprøver. Det du kan oppnå ved å ta regelmessige blodprøver, er å se om du får objektive endringer i f.eks. leverfunksjon, for høye hemoglobin / hematokrit-verdier m.v. 


Hvilke bivirkninger er så mulig? Det kan handle om ikke-forutsette interaksjoner, eller du kan få bivirkninger av steroidene i seg selv, noe vi vet er vanlig. Potensielt farlige eller svært plagsomme bivirkninger er også mulig, og det er jo nettopp dette som er en av grunnene til at en advarer mot steroidbruk på ikke-medisinsk grunnlag. 

Min intensjon her er imidlertid ikke pekefinger-mentalitet, men å svare deg så korrekt som mulig på det du spør om, og svaret er altså at overraskende bivirkninger er det mulighet for. Hvilke bivirkninger, kan ikke forutsies.

Ha det bra.