Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Quetiapin som sovemedisin?

Spørsmål

Hei, jeg har ett oppfølging spørsmål ifht soveproblemer/sovemedisin bruk: Jeg bruker til vanlig Imovane 7,5mg. Vil Quetiapin på 25mg virker som bra som sovemedisin? Har lest at disse skal taes 2 timer før man legger seg. Jeg arbeide i hjemmetjenesten og bruker da bil i jobb. Jeg jobber både dag og kveldsvakter. Hvis jeg skal ta disse 2 timer før jeg går å legger meg vil dette bety kl 2100 da jeg pleier å legge meg 23-2330 tiden. Kveldsvakt slutter kl 2230. Så hvis jeg skal ta disse kl 2100 (2 timer før legging) da er jeg fremdeles på jobb.. det er vel ikke bra å ta sove tabletter mens man fremdeles er på jobb? Hvis jeg skulle ta disse kl 2300 etter arbeidstid da begynner de ikke å virke før kl 0100.(?) Da blir det ikke mye søvn hvis jeg skal opp igjen om morgenen kl 0600 på dagvakt. Min lege har skrevet ut Imovane medisiner til meg i fler år og dosene jeg har brukt har bare økt å økt fordi den "forskrevne dose" ikke lengre har noen virkning. Jeg opplever nå at min lege nesten ikke vil skrive ut resept lengre. Føler at legen avbryter legemidlet brått på meg. Legen har nå anbefalt at jeg skal begynne med Quetiapin. Dette er jo preparat for de med Bipolar lidelser og psykoser. De har også en del bi effekter som forhøyet kolesterol og vekt økning noe jeg ikke vil utsettes for.

Mann 52
Svar

Hei.


Quetiapin er et middel som er beregnet på bruk mot psykose ved f.eks. schizofreni, og mot mani. Det er hverken godkjent eller anbefalt som sovemedisin, selv om det er kjent at det ikke er uvanlig at leger skriver ut dette mot søvnproblemer. Trøtthet er en bivirkning, så på en måte drar man nytte av bivirkningen. Men det har en betydelig liste med bivirkninger som må sees opp mot ønsket virkning, og det er en av grunnene til at det ikke er anbefalt som sovemedisin. Manglende dokumentasjon av gunstig effekt på søvn er en annen grunn, og i tillegg ser en ikke sjeldent at den søvndyssende effekten avtar ved langvarig bruk. Det finnes mange som har forsøkt dette mot søvnproblemer som opplever problemer med å slutte med det igjen, med andre ord en tilvenningsfare. 

Du spør om quetiapin 25 mg vil virke bra som sovemedisin for deg. Hvis vi ser bort fra at dette ikke er anbefalt bruksområdet av denne medisinen, så er svaret på spørsmålet følgende: Det kan være at du vil sove av det, men det kan en aldri vite før en forsøker det. Svaret får du kun ved eventuelt å forsøke. 

Virkningen er også svært langvarig. Quetiapin omdannes til en annen kjemisk forbindelse, norquetiapin, i kroppen. Den er farmakologisk aktiv, dvs har virkning. Halveringstiden på denne er 12 timer. Halveringstiden er den tiden det tar før konsentrasjonen av medikamentet i blodet er halvert. Dvs at du etter 12 timer fra inntak, fremdeles har halve konsentrasjonen av medisinen i kroppen. I praksis regner vi med at det tar 5 x halveringstiden før en medisin er helt ute av kroppen, dvs 5 x 12 timer = 60 timer før medisinen er ute av kroppen. Tar du så ny medisin 24 timer etter siste inntak, vil dette legge seg "oppå" resterende nivåer av medisinen, og kunne akkumulere seg, og ved daglig bruk vil du derfor alltid være medikamentpåvirket. Dette er naturligvis også et sterkt argument mot å bruke denne som sovemedisin. Dersom man bruker medisinen mot det den er beregnet for, schiofreni og psykoser, så er imidlertid det at medisinen alltid vil være i kroppen ved daglig inntak, en fordel. 

Så til dette med at du eventuelt vurdere å ta medisinen mens du fremdeles er i jobb, og skal kjøre bil hjem. Det må du absolutt ikke gjøre. Det vil kunne gå ut over din reaksjonsevne både i jobb og i bilkjøring, kanskje til og med betydelig.

Her har du en ny og god artikkel fra Tidskrift for norske legeforening, som heter "Kvetiapin er ikke en sovemedisin".

Der kan du lese mer om dette:

https://tidsskriftet.no/2019/09/kronikk/kvetiapin-er-ikke-en-sovemedisin


Håper det var svar på dine spørsmål, og i tillegg vil jeg avslutningsvis si at jeg helt klart forstår din skepsis her.