Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Oppfyller jeg helsekravene for førerkort med denne medisineringen?

Spørsmål

Hei. Jeg bruker oxycontin 40mg 2x daglig pga kroniske smerter. Det er vurdert og godkjent av smerteklinikk og jeg er tilvent medikamentene. Jeg har førerkort for bil og reglene for dette er følgende: "Førerkortgruppe 1 Helsekrav oppfylt dersom det er klar medisinsk indikasjon det er minst en uke etter siste doseøkning det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter legemidlene er langtidsvirkende, og det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid." Videre står det dette utfyllende om bilkjøring og bruk av opioder: Opioidene kan gi en viss sederende og for enkelte brukere ruslignende virkning som kan gå ut over bilførers oppmerksomhet og dømmekraft. Det skjer imidlertid en betydelig tilvenning når det gjelder disse virkningene. Ved bruk av opioider alene, innenfor veiledende dosegrenser, vil derfor ikke meldeplikten etter Helsepersonellovens § 34 bli utløst." Når jeg oppfyller helsekravene, må fastlege gjøre noe mer? Eks fylle inn helseattest eller lignende? Eller er det ok når jeg oppfyller helsekravene? Jeg var å leste om helseattest på direktoratet og dette er kun aktuelt dersom en ikke oppfyler helsekravet eller er over 75 år (ikke aktuelt): Helseattest skal fremlegges: når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er oppfylt, ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort gruppe 2 og gruppe 3, ved utvidelse av førerkortet til tyngre førerkortgruppe, ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning, ved fornyelse av førerkort etter fylte 75 år.

Mann
Svar

Hei.


Når du oppfyller helsekravene, hvilket det ser ut til i dette tilfellet, ihvertfall når det gjelder din medisinering, og har førerkort pr idag og ingen har bedt deg om å fremlegge noen legeerklæring, så trenger ikke legen din å fylle ut noen helseattest eller noe som helst.  Du bruker 80 mg Oxycontin daglig (et depotpreparat) og det tilsvarer 80mg x 1,6 = 128 mg morfin(ekvivalenter), så  du er innenfor den grensen også.

Håper det var et klart og greit svar. Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-